Strzyżyk Troglodytes troglodytes – głosy ptaków

Jesteś tu: Blog -> Głosy ptaków -> Strzyżyk Troglodytes troglodytes – głosy ptaków

Strzyżyk śpiewa z zadartym ogonem.

Fot. iStock

Strzyże ogonem w gęstych zarośli

Należy, tuż po mysikróliku, do najmniejszych europejskich gatunków ptaków. Mierzy maksymalnie 10 cm długości. Zwyczaj permanentnego zadzierania ogona czyni go wizualnie jeszcze mniejszym niż jest w rzeczywistości. Jego spektrum siedliskowe jest dość szerokie. Zasiedla różnego rodzaju lasy oraz tereny zadrzewione czy krzewiaste, zawsze jednak z gęstym podszytem. Często w sąsiedztwie wykrotów, stert gałęzi czy gąszczu jeżyn, malin itp., pośród których przemyka niezauważenie niczym mysz.

Ostatni głos należy do samicy

Przebywa i żeruje najczęściej w zaroślach, nisko nad ziemią lub bezpośrednio na ściółce, w poszukiwaniu rożnego rodzaju bezkręgowców. Gniazduje, zgodnie ze swoimi zwyczajami, również w dolnych piętrach roślinności. Gniazdo w kształcie kuli o średnicy kilkunastu centymetrów, z bocznym wejściem, zbudowane jest z traw i różnego rodzaju włóknistej materii. Samiec buduje kilka gniazd, a ostateczna decyzja o wyborze lokalizacji należy do samicy, która komunikuje swój wybór poprzez dodanie wyściółki i wykończenie wybranego gniazda.

Donośny śpiew wśród zarośli

Śpiew strzyżyka jest zaskakująco głośny jak na ptaka tak niewielkich rozmiarów. Pieśń jest stosunkowo długa i skomplikowana, składa się z serii stosunkowo długich, metalicznych treli. Najczęściej śpiewa z gęstwiny, toteż jest dość trudny do zlokalizowania, rzadziej wybiera bardziej eksponowane stanowiska. Zaniepokojony wydaje terkoczące głosy, często długimi seriami.

Posłuchaj także inne głosy ptaków

zdjęcie sikory bogatki na gałęzi

Głosy ptaków - Bogatka Parus major

Bogatka jest, podobnie jak inne sikory, ptakiem wokalnym i ma do 40 rodzajów zawołań i pieśni. Zawołania są generalnie takie same między płciami, ale samiec jest znacznie aktywniejszy w tym względzie, a samica rzadko nawołuje.
zdjęcie puszczyka siedzącego na gałęzi

Głosy ptaków - Puszczyk Strix aluco

Głos puszczyka, falująco-drżące pohukiwanie, zna chyba każdy z nas. Jest on chętnie wykorzystywany w kinematografii dla podbudowania napięcia niektórych filmowych scen.
ptak samiec zięby siedzi na gałęzi na zielonym tle

Głosy ptaków - Zięba Fringilla coelebs

Repertuar zięby jest stosunkowo bogaty. Śpiew, to dość niezmiennie i niestrudzenie powtarzana, opadająca zwrotka, zakończona wyższym i mocniejszym akcentem.