Blog

przeniesienie decyzji środowiskowej

Przeniesienie decyzji środowiskowej na rzecz innego podmiotu – czy i kiedy jest możliwe?

Często zdarza się, że podmiot, który otrzymał decyzję, niekoniecznie jest tym, który ostatecznie przeprowadzi planowaną inwestycję budowlaną. W związku z tym, zmiany wynikające z przejęć, restrukturyzacji, podziałów, likwidacji, upadłości lub po prostu zmiany strategii rynkowej, mogą wymagać rezygnacji z pierwotnych planów przez jedne podmioty, na rzecz innych przedsiębiorstw. Możliwość przeniesienia decyzji dotyczącej warunków środowiskowych jest reakcją na te dynamiczne zmiany na rynku.
Karta Informacyjna Przedsięwzięcia farmy fotowoltaicznej

Karta przedsięwzięcia farmy fotowoltaicznej – co powinna zawierać?

Odnawialne źródła energii są kluczową częścią przyszłej gospodarki energetycznej. Jednakże tak samo jak w przypadku innych inwestycji również OZE mogą potencjalnie wpłynąć na środowisko naturalne. Z tego powodu, szczególnie dla dużych projektów, wymagane są karty informacyjne przedsięwzięcia. Co powinna zawierać taka karta?
Jaki jest dopuszczalny poziom hałasu na granicy działki

Jaki jest dopuszczalny poziom hałasu na granicy działki?

Gęsta zabudowa miast czy ich przedmieść sprawia, że mieszkamy coraz bliżej źródeł hałasu. Odbija się to z kolei na naszym zdrowiu i samopoczuciu. Na szczęście istnieją normy hałasu, powodowanego przez źródła różnego pochodzenia, które znacznie go ograniczają. Jaki więc jest dopuszczalny poziom hałasu na granicy działki? Jak wykonuje się pomiar hałasu? Na te i inne pytania odpowiemy w poniższym artykule.
Jakie przedsięwzięcia mogą znacząco oddziaływać na środowisko

Rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko wymagają szczegółowej analizy i odpowiedniego rozporządzenia, aby zminimalizować ich negatywny wpływ. Sprawdź, o jakie przedsięwzięcia chodzi.
czy produkcja pelletu wymaga decyzji środowiskowej

Czy produkcja pelletu wymaga decyzji środowiskowej?

W dzisiejszym artykule odpowiemy sobie na pytanie, czy wytwarzanie pelletu wymaga uzyskania decyzji środowiskowej.
czy remont drogi wymaga decyzji środowiskowej

Czy remont drogi i mostu wymaga decyzji środowiskowej? Inwestycje drogowe a środowisko

W tym artykule bliżej przyjrzymy się realizacjom drogowym i odpowiemy na pytanie, czy remont drogi wymaga decyzji środowiskowej.
kto wydaje decyzję środowiskową dla gminy

Kto wydaje decyzję środowiskową dla gminy? Jaki jest organ właściwy do ich wydawania?

Kto wydaje decyzję środowiskową dla gminy? Dla której inwestycji organ jest właściwy do wydania decyzji środowiskowej? Przeczytaj artykuł i sprawdź.
mapa przedstawiająca działkę inwestycjiJoanna Witowska

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla farmy fotowoltaicznej

Wykonaliśmy kolejną dokumentację dla planowanej inwestycji – była to karta informacyjna przedsięwzięcia. Tym razem dokumentacja dotyczyła budowy farmy fotowoltaicznej w gminie Skarszewy.
zdjęcie stropodachu szkoły podstawowejKarol Kustusch

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna szkoły podstawowej w Grudziądzu

Zwierzęta często wykorzystują budynki jako schronienia, wobec czego konieczne było wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej.
cele ochrony przyrody, formy ochrony przyrody

Jakie są cele i formy ochrony przyrody? – parki narodowe, rezerwaty przyrody

Postępująca industrializacja oraz rosnące zanieczyszczenie środowiska przyczyniają się do degradacji ekosystemu naszej planety. Bezpowrotnie straciliśmy już wiele szczególnie wartościowych miejsc i siedlisk przyrodniczych, które zostały trwale zmienione przez człowieka.
waloryzacja przyrodnicza

Czym jest waloryzacja przyrodnicza?

Celem waloryzacji przyrodniczej jest określenie wartości przyrodniczej danego obszaru wraz ze wskazaniem cennych elementów przyrodniczych oraz podaniem właściwości, które zadecydowały o przyznaniu takiej oceny.