Blog

zdjęcie elewacji budynku z oknami

Kiedy i do czego potrzebna jest opinia ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna inaczej opinia ornitologiczna jest jednym z podstawowych dokumentów wymaganym do przeprowadzania prac remontowo-budowlanych.
zdjęcie farmy fotowoltaicznej o wschodzie słońca

Farma fotowoltaiczna w kontekście jej oddziaływania na środowisko

W ostatnich latach obserwujemy gwałtowny wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii. Władze w różnych krajach wprowadzają regulacje określające minimalny udział energii uzyskiwanej z odnawialnych źródeł.
zdjęcie rzeki płynącej pośród łąk i zadrzewień inwentaryzacja przyrodniczaKarol Kustusch

Ruszamy w teren, czyli inwentaryzacja przyrodnicza w praktyce

Odeszły już całodobowe przymrozki, zakwitły leszczyny i pojawiły pierwsze przebiśniegi. W lesie intensywnie kwitnie wawrzynek wilczełyko, a na niebie popisuje się skowronek.
zdjęcie farmy fotowoltaicznej na trawie decyzja środowiskowa

Fotowoltaika a decyzja środowiskowa

Elektrownie fotowoltaiczne w Polsce stają się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem w zakresie odnawialnych źródeł energii. Rosnące zainteresowanie tego typu instalacjami jest bezpośrednio związane z krajową strategią.
pisklęta znajdujące się w gnieździe

Ptaki w budynkach czyli co w domu piszczy?

Czy wiesz jakie gatunki zamieszkują pobliskie budynki? Nasze domy są potencjalnym siedliskiem dla co najmniej kilkunastu gatunków ptaków, a także niektórych nietoperzy.
ptak jerzyk z bliska

Jak wygląda ptak jerzyk?

Czy wiesz, że miasta stanowią ważną, a niekiedy główną ostoję występowania niektórych gatunków zwierząt? Najczęściej ich obecność jest na tyle dyskretna, że niezauważalna. Dotyczy to zwłaszcza nieuchwytnych jerzyków, gniazdujących w niedostępnych zakamarkach naszych domostw.
słoń wbiegający na tory kolejowe

Jak kolej wpływa na środowisko i co z tym robimy?

Jakiego rodzaju zagrożenia dla przyrody niesie za sobą funkcjonowanie i rozwój infrastruktury kolejowej dla naszego środowiska oraz jak możemy temu zaradzić?
stos dokumentów na biurku ocena oddziaływania na środowisko

Zmiany w ustawie OOŚ

Nieco ponad tydzień temu Sejm RP głosował nad nowelizacją ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej w skrócie ustawą OOŚ. Wprowadzone zmiany nie spotkały się z akceptacją organizacji pozarządowych i powszechnie uważane są za kontrowersyjne.
zdjęcie łąki inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza czy może być jeszcze dokładniejsza?

Metodyka prac to podstawa każdego opracowania faunistycznego. Bez dokładnego opisu jak, kiedy i jakimi metodami inwentaryzowano faunę i florę żadna praca nie zostanie opublikowana.