Monitoring przyrodniczy

Nieuchronną konsekwencją wielu projektów budowlanych jest ingerencja w środowisko naturalne. Wykonujemy monitoringi przyrodnicze dla każdego rodzaju inwestycji. Monitoring przyrodniczy porealizacyjny może być niezbędny w przypadku takich projektów, jak na przykład drogi, linie elektroenergetyczne czy farmy wiatrowe.

Czym jest monitoring przyrodniczy powykonawczy

Celem monitoringu poinwestycyjnego jest faktyczne określenie oddziaływania inwestycji na środowisko na etapie eksploatacji. Polega na identyfikacji ewentualnych rzeczywistych oddziaływań oraz efektywności wdrożonych działań minimalizujących.

Jakich inwestycji dotyczy?

Monitoring przyrodniczy powykonawczy może dotyczyć analizy:

  • faktycznej śmiertelności ptaków i nietoperzy (kolizje z wiatrakami i liniami elektroenergetycznymi),
  • ogólnej śmiertelności zwierząt (drogi),
  • efektywności markerów zwiększających widoczność przewodów (linie elektroenergetyczne),
  • wykorzystania przejść dla zwierząt (drogi),
  • wpływu inwestycji na liczebność i rozmieszczenie zwierząt.

Monitoring porealizacyjny może być jednak również wymagany przy mniejszych inwestycjach o charakterze lokalnym.

Ile trwa monitoring porealizacyjny (powykonawczy)?

Zleżenie od inwestycji, jej rozmiarów i zapisów w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach monitoring przyrodniczy porealizacyjny może trwać od roku do kilku lat. Przykładowo w przypadku farm monitoring powykonawczy obejmuje 3 lata w okresie 5 lat od oddania inwestycji do użytki. W praktyce ekspert określa lata w których będzie prowadzony monitoring np. 1, 3 i 5 lub 1, 2 i 5 po oddaniu inwestycji.

Co oferujmy?

Oferujemy możliwość wykonania monitoringu przyrodniczego porealizacyjnego obejmującego swoim zakresem wszystkie elementy przyrodnicze dla każdego rodzaju inwestycji. W latach 2012 – 2013 wykonaliśmy (w ramach monitoringu porealizacyjnego) pierwsze w Polsce badania efektywności wywieszanych markerów mających obniżyć śmiertelność ptaków w obrębie linii elektroenergetycznej 400kV Pasikurowice – Wrocław. Posiadamy również duże doświadczenie w monitorigach porealizacyjnch dla dróg (min. drogi A8, S8, DK8, DK19).

Ile kosztuje monitoring przyrodniczy porealizacyjny?

Koszt ustalany jest indywidualnie i jest ściśle związany z rodzajem inwestycji, zakresem prac oraz czasu trwania monitoringu. Zwykle jednak rozpoczyna się od kilkunastu tysięcy złotych.

Zapytaj o koszt monitoringu porealizacyjnego dla Twojej inwestycji – wycena bezpłatna.

dron na tle nieba drony w badaniach przyrodniczych monitoring przyrodniczy

Przykładowe realizacje

zdjęcie rzeki w górach monitoring przyrodniczy

Monitoring przyrodniczy dla linii kolejowej nr 311 Szklarska Poręba – Granica Państwa

Badania prowadzone były w związku z zamówieniem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.