Monitoring przyrodniczy

Co oferujmy?

Oferujemy możliwość wykonania monitoringu przyrodniczego porealizacyjnego obejmującego swoim zakresem wszystkie elementy przyrodnicze dla każdego rodzaju inwestycji. Monitoring przyrodniczy porealizacyjny może być niezbędny w przypadku takich projektów, jak na przykład drogi, linie elektroenergetyczne czy farmy wiatrowe.

Czym jest monitoring przyrodniczy powykonawczy

Celem monitoringu poinwestycyjnego jest faktyczne określenie oddziaływania inwestycji na środowisko na etapie eksploatacji. Polega na identyfikacji ewentualnych rzeczywistych oddziaływań oraz efektywności wdrożonych działań minimalizujących.

Jakich inwestycji dotyczy?

Monitoring przyrodniczy powykonawczy może dotyczyć analizy:

  • faktycznej śmiertelności ptaków i nietoperzy (kolizje z wiatrakami i liniami elektroenergetycznymi),
  • ogólnej śmiertelności zwierząt (drogi),
  • efektywności markerów zwiększających widoczność przewodów (linie elektroenergetyczne),
  • wykorzystania przejść dla zwierząt (drogi),
  • wpływu inwestycji na liczebność i rozmieszczenie zwierząt.

Monitoring porealizacyjny może być jednak również wymagany przy mniejszych inwestycjach o charakterze lokalnym.

Nasze doświadczenie

Posiadamy również duże doświadczenie w monitorigach porealizacyjnch dla dróg (min. drogi A8, S8, DK8, DK19), farm wiatrowych oraz linii elektroenergetycznych. W latach 2012 – 2013 wykonaliśmy pierwsze w Polsce badania efektywności wywieszanych markerów mających obniżyć śmiertelność ptaków w obrębie linii elektroenergetycznej 400kV Pasikurowice – Wrocław.

Ile kosztuje monitoring przyrodniczy porealizacyjny?

Koszt ustalany jest indywidualnie i jest ściśle związany z rodzajem inwestycji, zakresem prac oraz czasu trwania monitoringu. Zwykle jednak rozpoczyna się od kilkunastu tysięcy złotych.

Zapytaj o koszt monitoringu porealizacyjnego dla Twojej inwestycji – wycena bezpłatna.

Chcesz wiedzieć więcej?

Przeczytaj: Czym jest monitoring przyrodniczy?

dron na tle nieba drony w badaniach przyrodniczych monitoring przyrodniczy

Więcej na temat:

Przykładowe realizacje

zdjęcie pobocza drogi monitoring przyrodniczy

Monitoring przyrodniczy śmiertelności ptaków na drodze ekspresowej nr 5

W marcu 2019 wygraliśmy przetarg na monitoring przyrodniczy śmiertelności ptaków wzdłuż drogi S5.
zdjęcie torów kolejowychArkadiusz Gorczewski

Monitoring przyrodniczy linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław granica woj. dolnośląskiego

Badania terenowe polegają tym razem min. na monitorowaniu wykorzystywania przejść dla zwierząt.
zdjęcie rzeki w górach monitoring przyrodniczy

Monitoring przyrodniczy dla linii kolejowej nr 311 Szklarska Poręba – Granica Państwa

Badania prowadzone były w związku z zamówieniem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.