Fotowoltaika

Kiedy OOŚ, a kiedy KIP?

Ocena oddziaływania na środowisko może być wymagana w sytuacji, kiedy projektowana elektrownia fotowoltaiczna obejmuje obszar powyżej jednego hektara. Na terenach objętych formami ochrony przyrody (np. Natura2000) wymagania są nieco bardziej restrykcyjne i ocena może być wymagana już przy inwestycjach przekraczających powierzchnię pół hektara. W pozostałych przypadkach wystarcza Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP).

Dokumentacja środowiskowa – części składowe

Opracowanie środowiskowe porusza wiele aspektów możliwego oddziaływania przedsięwzięcia na otoczenie. W skład dokumentacji wchodzi najczęściej opis elementów przyrodniczych terenu inwestycji oraz obszaru znajdującego się w zasięgu jej oddziaływania. Organy prowadzące postępowanie zwykle nakładają również ocenę wpływu inwestycji na klimat akustyczny oraz analizę możliwych konfliktów społecznych. Ponadto opisowi podlegają potencjalne oddziaływania skumulowane inwestycji z istniejącymi lub planowanymi projektami występującymi w sąsiedztwie.

Jak możemy pomóc?

Przygotowujemy zarówno Karty Informacyjne Przedsięwzięcia jak i pełne Raporty Oddziaływania na Środowisko (OOŚ). Jednym z elementów raportu środowiskowego może być również inwentaryzacja przyrodnicza. Podczas badań terenowych i analizy materiałów podążamy za obowiązującą metodyką i wytycznymi. Korzystamy z aktualnych publikacji branżowych na temat ocen oddziaływania. Ponadto śledzimy najnowsze zagraniczne doniesienia i publikacje specjalistyczne. Dzięki temu wyprzedamy o krok źródła krajowe. Świadczymy obsługę w pełnym zakresie. Zapraszamy do współpracy.

panele słoneczne ocena oddziaływania na środowisko

Przykładowe realizacje

zdjęcie trawnika z drzewami i budynkiem w tle inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej

Celem ekspertyzy było określenie czy wycinka drzew nie spowoduje zniszczenia stanowisk chronionych gatunków roślin i zwierząt.