Gazociągi, rurociągi

Jakie dokumenty środowiskowe?

Budowa gazociągów podobnie jak inne inwestycje liniowe zaliczana jest do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W tym przypadku zwykle nieodzowna będzie ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ). Oddziaływanie gazociągów na etapie eksploatacji zwykle jest marginalne (są ukryte pod ziemią), jednak na etapie realizacji silnie zmieniają środowisko przyrodnicze.

Jak możemy pomóc?

Posiadamy duże doświadczenie przy projektach gazowych. Zrealizowaliśmy min. inwentaryzację przyrodniczą i waloryzację dla największego tego typu projektu w Polsce, pn: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Polska – Litwa. Zapewniamy również pełną obsługę środowiskową w zakresie raportów środowiskowych (OOŚ), jak i nadzorów przyrodniczych.

zdjęcie budowa rurociągu inwentaryzacja przyrodnicza

Przykładowe realizacje

Inwentaryzacja przyrodnicza dla PGNiG GAZOPROJEKT

Zakończyliśmy prace związane z realizacją zamówienia pn. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza dla zadania pn.: „Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla budowy rurociągów pomiędzy infrastrukturą IKS „Solino” S.A. oraz projektów modernizacji istniejących rurociągów”. Prace realizowane były na zamówienie PGNIG GAZPROJEKT S.A. we Wrocławiu i trwały od jesieni 2017 roku do jesieni 2018 roku.
zdjęcie budowa rurociągu inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza – gazociąg Polska – Litwa

Pragniemy poinformować, iż zakończyliśmy kolejny etap inwentaryzacji przyrodniczej w ramach połączenia systemów przesyłowych Polski i Litwy, pn. „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na odcinku: gazociąg DN 700 łączący Węzeł i Tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rembelszczyzna – granica RP-LT (Polska - Litwa)”.
zdjęcie podmokłej łąki na skraju lasu inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza dla GAZ-SYSTEM S.A.

Już po raz drugi nawiązaliśmy współpracę z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Również i tym razem przedmiotem zamówienia jest inwentaryzacja przyrodnicza. Będzie załącznikiem raportu oddziaływania na środowisko dla projektowanego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej.