Eksperci

Ornitolog

Najczęściej poszukiwany ekspert. Niezbędny przy ekspertyzach ornitologicznych dla budynków, pod wycinkę drzew oraz przy inwentaryzacjach przyrodniczych.

Chiropterolog

Sporządza ekspertyzy chiropterologiczne przy remontach budynków. Prowadzi inwentaryzacje przyrodnicze i monitoringi nietoperzy.

Herpetolog

Prowadzi zwykle nadzory przyrodnicze na placach budowy infrastruktury drogowej i kolejowej. Sporządza inwentaryzacje przyrodnicze i wykonuje monitoringi.

Entomolog

Ekspert niezbędny podczas kompleksowych inwentaryzacji przyrodniczych. Uczestniczy również przy nadzorach i kompensacjach przyrodniczych.

Teriolog

Bierze udział w inwentaryzacjach przyrodniczych i nadzorach. Realizuje monitoringi powykonawcze dla infrastruktury drogowej i kolejowej.

Ichtiolog

Niezbędny ekspert przy kompleksowych inwentaryzacjach przyrodniczych i nadzorach przyrodniczych.

Dendrolog

Sporządza opinie dendrologiczne i inwentaryzacje zieleni (drzew i krzewów).

Botanik

Nieodzowny i kluczowy ekspert podczas realizacji kompleksowych inwentaryzacji przyrodniczych. Prowadzi również nadzory i kompensacje przyrodnicze.