Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

O nas

W ramach naszej działalności sporządzamy ekspertyzy i analizy w zakresie oddziaływania projektów inwestycyjnych na środowisko. Opracowujemy kompleksowe raporty oddziaływania na środowisko, ekspertyzy, opinie i inwentaryzacje przyrodnicze w pełnym zakresie, prowadzimy monitoringi i nadzory przyrodnicze. Obsługujemy projekty na każdym etapie, zarówno w fazie przedinwestycyjnej, na etapie budowy, eksploatacji oraz likwidacji przedsięwzięcia.

 


 

W ramach naszej działalności wykonaliśmy m.in.:

 • inwentaryzacja przyrodnicza na terenie Zakładu PKN Orlen w Płocku oraz na terenach przyległych,
 • raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa wraz z zewnętrzną infrastrukturą towarzyszącą ralacji Polska-Litwa o szacunkowej długości 348 km,
 • inwentaryzacja przyrodnicza dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa wraz z zewnętrzną infrastrukturą towarzyszącą ralacji Polska-Litwa o szacunkowej długości 348 km,
 • inwentaryzacja przyrodnicza dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa wraz z zewnętrzną infrastrukturą towarzyszącą do tłoczni w Zambrowie o szacunkowej długości 56 km,
 • inwentaryzacja przyrodnicza dla linii elektroenergetycznej 400 kV o długości 120 km wraz z dwoma wariantami (przebieg: Ostrołęka - Olsztyn),
 • inwentaryzacja przyrodnicza dla linii elektroenergetycznej 2x400 kV+220 kV o długości 80 km wraz z czterema wariantami (przebieg: Byczyna - Moszczenica),
 • inwentaryzacja przyrodnicza dla linii elektroenergetycznej 400 kV o długości 100 km wraz z dwoma wariantami (przebieg: Miłosna - Siedlce),
 • monitoring ornitologiczny dla linii energetycznej 400 kV Pasikurowice - Wrocław (woj. dolnośląskie),
 • monitoring ornitologiczny dla odcinka drogi krajowej nr 8 od miejscowości Katrynka do miejscowości Przewalanka (woj. podlaskie),
 • monitoring ornitologiczny w ciągu drogi krajowej nr 19, obwodnica Wasilkowa (woj. podlaskie),
 • nadzór przyrodniczy nad budową drogi ekspresowej S8 na odcinku Syców-Kępno i Kępno-Wieruszów (woj. dolnośląskie, łódzkie),
 • raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na montażu paneli fotowoltaicznych o mocy całkowitej 1000 kW, gm. Wasilków,
 • liczebność i rozmieszczenie gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej UE na odcinku autostrady A4 między miejscowościami Golnice i Lipiany,
 • inwentaryzacja przyrodnicza dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinkach: granica woj. podlaskiego – Gawrychy oraz Zbójna - Nowogród,
 • inwentaryzacja przyrodnicza lęgowych gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej UE dla przedsięwzięcia: "Rozbudowa składowiska odpadów paleniskowych "Łęg" koło Ostrołęki",
 • inwentaryzacja przyrodnicza lęgowych gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej UE dla przedsięwzięcia: „Budowa oczyszczalni ścieków w Karpowiczach oraz budowie kanalizacji zbiorczej w miejscowości Karpowicze",
 • raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na działkę rolną, gm. Czersk,
 • inwentaryzacja przyrodnicza dla zadania polegającego na modernizacji zbiorników wodnych w leśnictwie Szklarka,

i wiele innych.

 

Najważniejsze projekty w trakcie realizacji:

 • nadzór przyrodniczy na terenie składowiska odpadów paleniskowych "Łęg" ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.;
 • inwentaryzacja przyrodnicza wzdłuż rurociągu o długości ok. 48 km, w woj. kujawsko-pomorskim;
 • inwentaryzacja przyrodnicza dla gazociągu wysokiego cisnienia DN 700 o długości ok. 152 km, w woj. podlaskim oraz mazowieckim.