Ornitolog

Ornitolog jest ekspertem od ptaków i zarazem jednym z najczęściej potrzebnych specjalistów. Jego praca często niezbędna jest zarówno w trakcie realizacji jak i eksploatacji inwestycji. Główne zadania to ekspertyza ornitologiczna oraz nadzór przyrodniczy.

Znajomość głosów to podstawa

W Polsce występuje ponad 450 gatunków ptaków zatem poza sprzętem (lornetka, luneta, sprzęt audio) niezbędna jest wiedza i doświadczenie które zdobywa się długimi latami spędzonymi w terenie. W pracy ornitologa jednym z najważniejszych elementów jest znajomość głosów i śpiewu ptaków, a nie jest to łatwa sztuka. Prace polegają zarówno na aktywnym wyszukiwaniu ptaków w terenie, jak i obserwacji z punktów. Ptasi ekspert pracuje cały rok, a część kontroli wykonuje w nocy.

Ornitolog a inwestycje

Specjalista od ptaków jest niezbędny przy kompleksowych inwentaryzacjach przyrodniczych np. dla dużych inwestycji liniowych oraz farm wiatrowych. Niezbędny jest również przy inwestycjach na mniejszą skalę np. przy pracach związanych z termoizolacją budynków. W tym przypadku wykonuje on inwentaryzację budynku na możliwość występowania chronionych gatunków ptaków, pomaga przy przygotowaniu odpowiedniego harmonogramu prac czy uzyskaniu wniosków o odstępstwa względem gatunków chronionych. Ornitologa spotkamy również na wszelkich inwestycjach połączonych z wycinką drzew, gdzie wykonuje podobne inwentaryzacja oraz prowadzi nadzór przyrodniczy nad pracami.

zdjęcie ornitolog trzyma lornetkę z uniesioną ręką skierowaną w niebo

Przykładowe realizacje

zdjęcie stacji elektroenergetycznej

Inwentaryzacja zieleni pod rozbudowę stacji elektroenergetycznej

Wykonaliśmy inwentaryzację zieleni dla projektu polegającego na rozbudowie stacji elektroenergetycznej. Inwestycja ma polegać na budowie rozdzielni 400 kV.
zdjęcie kościoła opinia ornitologicznaKarol Kustusch

Opinia ornitologiczna dla czterech kościołów

Zlecenie obejmowało sporządzenie dokumentacji dla czterech kościołów zlokalizowanych w okolicach Kutna, Łowicza i Warszawy.
zdjęcie drogi ze znakiem drogowym ocena oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania przebudowy drogi powiatowej na środowisko

Zakończyliśmy prace nad dokumentacją w zakresie oceny oddziaływania na środowisko. Planowana inwestycja dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1509N na odcinku Borki Wielkie – Kobułty.