Ornitolog

Specjalista od awifauny, czyli ptaków

Ornitolog jest ekspertem od ptaków i zarazem jednym z najczęściej potrzebnych specjalistów. Jego praca często niezbędna jest zarówno w trakcie realizacji jak i eksploatacji inwestycji. Główne zadania to ekspertyza ornitologiczna oraz nadzór przyrodniczy.

Znajomość głosów to podstawa

W Polsce występuje ponad 450 gatunków ptaków zatem poza sprzętem (lornetka, luneta, sprzęt audio) niezbędna jest wiedza i doświadczenie które zdobywa się długimi latami spędzonymi w terenie. W pracy ornitologa jednym z najważniejszych elementów jest znajomość głosów i śpiewu ptaków, a nie jest to łatwa sztuka. Prace polegają zarówno na aktywnym wyszukiwaniu ptaków w terenie, jak i obserwacji z punktów. Ptasi ekspert pracuje cały rok, a część kontroli wykonuje w nocy.

Ornitolog a inwestycje

Specjalista od ptaków jest niezbędny przy kompleksowych inwentaryzacjach przyrodniczych np. dla dużych inwestycji liniowych oraz farm wiatrowych. Niezbędny jest również przy inwestycjach na mniejszą skalę np. przy pracach związanych z termoizolacją budynków. W tym przypadku wykonuje on inwentaryzację budynku na możliwość występowania chronionych gatunków ptaków, pomaga przy przygotowaniu odpowiedniego harmonogramu prac czy uzyskaniu wniosków o odstępstwa względem gatunków chronionych. Ornitologa spotkamy również na wszelkich inwestycjach połączonych z wycinką drzew, gdzie wykonuje podobne inwentaryzacja oraz prowadzi nadzór przyrodniczy nad pracami.

zdjęcie ornitolog trzyma lornetkę z uniesioną ręką skierowaną w niebo

Przykładowe realizacje

zdjęcie fragment parku oraz budynek szkoły ekspertyza ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna dla Urzędu Miasta w Rypinie

na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną - prace remontowe na budynkach.
zdjęcie łąki oraz zadrzewienia inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacja przyrodnicza i inwentaryzacja zieleni we Wrocławiu

W tym tygodniu zakończyliśmy prace na potrzeby KIP w związku z planowaną budową osiedla domów jednorodzinnych.
budynek szkoły opinia ornitologicznaKarol Kustusch

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dla Urzędu Miasta Inowrocławia

Konieczność sporządzenia dokumentacji wynikała z planowej termomodernizacji budynków należących do miasta.