Wycinka drzew i krzewów

Różne inwestycje, a te same potrzeby.

W trakcie realizacji różnych inwestycji czasem trzeba wyciąć kolidujące z nią drzewa. Bywa to jedno drzewo, bywa kilka ale czasem są ich tysiące. Decyzje zezwalające na wycinkę zwykle obwarowane są ograniczeniami, zwłaszcza gdy chcemy ją wykonać w okresie wiosenno-letnim. Nieodzowna będzie ekspertyza ornitologiczna.

Jak możemy pomóc?

Wykonujemy ekspertyzy ornitologiczne nt. zasiedlenia drzew przez ptaki, prowadźmy nadzór nad wycinką, a także sporządzamy inwentaryzacje zieleni.

zdjęcie alei drzew z wyciętymi drzewami w trakcie prowadzenia nadzoru ornitologicznego

Przykładowe realizacje

zdjęcie stacji elektroenergetycznej

Inwentaryzacja zieleni pod rozbudowę stacji elektroenergetycznej

Wykonaliśmy inwentaryzację zieleni dla projektu polegającego na rozbudowie stacji elektroenergetycznej. Inwestycja ma polegać na budowie rozdzielni 400 kV.
zdjęcie trawnika z drzewami i budynkiem w tle inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej

Celem ekspertyzy było określenie czy wycinka drzew nie spowoduje zniszczenia stanowisk chronionych gatunków roślin i zwierząt.
zdjęcie pomnikowych dębów ekspertyza ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna dla drzew w miejscowości Konstancin Jeziorna

Opinia ornitologiczna dotyczyła drzewostanu na działce w miejscowości Konstancin-Jeziorna. Inwestycja związana była z cięciami sanitarnymi drzewostanu podyktowanymi renowacją zabytkowego dworku.