Farmy wiatrowe

Farmy wiatrowe czy mają jeszcze przyszłość?

Zmiany w polskim prawie praktycznie uniemożliwiły budowę nowych farm na lądzie. Obecnie realizowane są jedynie projekty rozpoczęte przed nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii. Być może w przyszłości zmienią się uwarunkowania prawne i branża przeżyje swoją drugą młodość.

Jako możemy pomóc?

W obecnym stanie prawnym jesteśmy do dyspozycji w ramach monitoringów powykonawczych dla farm wiatrowych. Nasze usługi obejmują zarówno monitoring ornitologiczny, jak i chiropterologiczny. Podczas postępowania przed inwestycyjnego nieodzownym załącznikiem do dokumentacji może być inwentaryzacja przyrodnicza lub ekspertyza ornitologiczna.

zdjęcie farmy wiatrowej monitoring ornitologiczny

Przykładowe realizacje

zdjęcie pola z turbinami wiatrowymi w tle ekspertyza ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna pod budowę turbiny wiatrowej

Sporządziliśmy ekspertyzę ornitologiczną dla przedsięwzięcia pn. Budowa turbiny wiatrowej w Gminie Warlubie w województwie kujawsko-pomorskim.