Farmy wiatrowe

Farmy wiatrowe czy mają jeszcze przyszłość?

W Polsce działa obecnie ponad 1200 farm wiatrowych generujących moc odpowiadającą ilości mocy zainstalowanej w największym krajowym bloku węglowym, w Bełchatowie. Zmiany w polskim prawie praktycznie uniemożliwiły jednak budowę nowych farm na lądzie. Obecnie realizowane są jedynie projekty rozpoczęte przed nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii. Być może w przyszłości zmienią się uwarunkowania prawne i branża przeżyje swoją drugą młodość.

Jak możemy pomóc?

W obecnym stanie prawnym jesteśmy do dyspozycji w ramach monitoringów powykonawczych dla farm wiatrowych. Nasze usługi obejmują zarówno monitoring ornitologiczny, jak i chiropterologiczny. W trakcie postępowania przed inwestycyjnego nieodzownym załącznikiem do dokumentacji może być inwentaryzacja przyrodnicza lub ekspertyza ornitologiczna.

Monitoring przyrodniczy

Podczas badań terenowych i analizy materiałów podążamy za obowiązującą metodyką i wytycznymi. Korzystamy z aktualnych publikacji branżowych na temat ocen oddziaływania farm wiatrowych na ptaki i nietoperze. Ponadto śledzimy najnowsze zagraniczne doniesienia i publikacje specjalistyczne. Dzięki temu wyprzedamy o krok źródła krajowe.

zdjęcie farmy wiatrowej monitoring ornitologiczny

Przykładowe realizacje

zdjęcie pola z turbinami wiatrowymi w tle ekspertyza ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna pod budowę turbiny wiatrowej

Sporządziliśmy ekspertyzę ornitologiczną dla przedsięwzięcia pn. Budowa turbiny wiatrowej w Gminie Warlubie w województwie kujawsko-pomorskim.