Aktualności

mapa topograficzna przedstwiająca działkę przeznaczoną pod skład złomu

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) – składowisko złomu w zakładzie produkcyjnym

Sporządziliśmy kolejną w naszym dorobku Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP), tym razem w mieście Skępe. Opisywanym przedsięwzięciem było utworzenie na terenie zakładu produkcyjnego miejsca do składowania złomu poprodukcyjnego pochodzącego z wypalarek laserowych i plazmowych.
zdjęcie budynku pokrytego bluszczemhttps://flickr.com/people/hunky_punk/

BREEAM, czyli certyfikat dla budynku przyjaznego środowisku

BREEAM jest to metoda oceny środowiskowej budynków i infrastruktury. Powstała w 1990r. w Wielkiej Brytanii, stworzyła ją firma Building Research Establishment. Nazwa tej metody to skrót od Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method.
zdjęcie szpaka karmiącego pisklętahttps://flickr.com/people/138420034@N02/

Ptasie azyle i ośrodki rehabilitacji zwierząt w Polsce

Okres wiosenno-letni kojarzy nam się z rozkwitaniem kwiatów, pojawianiem się liści na drzewach oraz przychodzeniem na świat młodych zwierząt. W przypadku dzikich zwierząt rzadko mamy okazję zaobserwować młode, ponieważ w większości są wychowywane w bezpiecznym schronieniu, pod opieką rodziców.
zdjęcie młodego kwiczoła na ziemiKarol Kustusch

Znalazłem młodego ptaka - co zrobić?

Na wiosnę często możemy zaobserwować młode ptaki siedzące na ziemi, podskakujące lub nieudolnie podlatujące. Takie młode nazywamy podlotami i jest to naturalny etap w ich rozwoju.
ortofotomapa hala magazynowa wraz z otoczeniem

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) Toruń – hala magazynowo-produkcyjna

Planowany budynek wybudowany zostanie tradycyjną metodą z użyciem nowoczesnych maszyn i materiałów. Szkielet budowli o układzie stropów krzyżowo-zbrojnych, zostanie oparty na słupach oraz podciągach.
zdjęcie lasku brzozowego pośród pól

Karta informacyjna przedsięwzięcia - zmiana lasu na użytek rolny

Sporządziliśmy kolejną dokumentację (karta informacyjna przedsięwzięcia) dotyczącą przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny. Przedsięwzięcie będzie polegało na wycinaniu samosiejek i zakrzaczeń oraz drzew na części działki. Zabieg ma na celu uporządkowanie terenu oraz uzyskanie ternu pod budowę budynku.
zdjęcie rzędów paneli fotowoltaicznych na trawie

Ocena oddziaływania na środowisko dla farmy fotowoltaicznej

Wykonaliśmy kolejną dokumentację środowiskową dla elektrowni fotowoltaicznej. Tym razem ocena oddziaływania na środowisko (raport OOŚ) dotyczyła farmy fotowoltaicznej w województwie dolnośląskim
zdjęcie samochody na parkingu przy hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) Bydgoszcz – hala magazynowa

Sporządziliśmy kolejną kartę informacyjną przedsięwzięcia. Tym razem inwestycja dotyczyła hali magazynowo-produkcyjnej i planowanej rozbudowy o budynek biurowo-socjalny.
zdjęcie łąki i lasu, dwa wysokie kominy na drugim planie na tle niebieskiego nieba

Ocena śladu ekologicznego dla Veolia Energia Łódź S.A.

Wykonaliśmy opracowanie polegające na ocenie śladu ekologicznego oraz wpływu na bioróżnorodność oraz przygotowanie planu działań w zakresie poprawy stanu bioróżnorodności dla elektrociepłowni Veolia Energia Łódź S.A.