Dendrolog

Kim jest dendrolog – czym zajmuje się dendrologia i ekspertyza dendrologiczna?

Słowo dendrologia można przetłumaczyć jako drzewoznawstwo, czyli jak sama nazwa wskazuje, jest to nauka o drzewach i krzewach. Obejmuje ona wiele zagadnień takich jak genetyka, morfologia, anatomia czy fizjologia roślin. Dendrologia w formie np. inwentaryzacji zieleni pomaga również w kształtowaniu krajobrazu, pomaga chronić zagrożone gatunki czy np. projektować tereny zielone np. ogrody. 

Kim jest dendrolog – specjalista od drzew i zieleni

Dendrolog jest specjalistą od drzew. Jako ekspert leśnictwa zajmuje się przede wszystkim ich inwentaryzacją, opisem (wysokość i średnica pnia, powierzchnia rzutu korony itp.), a także oceną stanu zdrowotnego drzew i krzewów. Swoją pracę wykonuje w okresie całego roku, wykorzystując odpowiednie narzędzia do pomiaru i dokumentacji fotograficznej.

Na czym polega praca dendrologa – czym jest ekspertyza dendrologiczna?

Usługi dendrologa stanowią najczęściej integralną część inwentaryzacji zieleni,  Opracowanie takie jest niezbędne do uzyskania pozwoleń na wycinkę drzew w obrębie planowanej inwestycji. Dendrolog niezbędny jest również w ocenie stanu zdrowotności pojedynczych drzew. Jego opinia jest decydująca w zakresie zasadności wycinki, np. ze względów bezpieczeństwa mieszkańców.

Przykładowe realizacje

zdjęcie łąki oraz zadrzewienia inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacja przyrodnicza i inwentaryzacja zieleni we Wrocławiu

W tym tygodniu zakończyliśmy prace na potrzeby KIP w związku z planowaną budową osiedla domów jednorodzinnych.
zdjęcie stacji elektroenergetycznej

Inwentaryzacja zieleni pod rozbudowę stacji elektroenergetycznej

Wykonaliśmy inwentaryzację zieleni dla projektu polegającego na rozbudowie stacji elektroenergetycznej. Inwestycja ma polegać na budowie rozdzielni 400 kV.
zdjęcie drzewa w ogrodzie inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacja zieleni w Piasecznie

Wykonaliśmy inwentaryzację drzew i krzewów na potrzeby inwestycji związanej z budową domu jednorodzinnego w Piasecznie.