Dendrolog

Specjalista od drzew i zieleni

Dendrolog jest specjalistą od drzew. Zajmuje się przede wszystkim ich inwentaryzacją, opisem (wysokość i średnica pnia, powierzchnia rzutu korony itp.), a także oceną stanu zdrowotnego drzew i krzewów. Swoją pracę wykonuje w okresie całego roku wykorzystując odpowiednie narzędzia do pomiaru i dokumentacji fotograficznej.

Dendrolog sporządza inwentaryzację zieleni

Usługi dendrologa stanowią najczęściej integralną część inwentaryzacji zieleni. Opracowanie takie jest niezbędne do uzyskania pozwoleń na wycinkę drzew w obrębie planowanej inwestycji. Dendrolog niezbędny jest również w ocenie stanu zdrowotności pojedynczych drzew. Jego opinia jest decydująca w zakresie zasadności wycinki, np. ze względów bezpieczeństwa mieszańców.

Przykładowe realizacje

szpaler drzew podczas inwentaryzacji zieleni

Inwentaryzacja zieleni pod budowę osiedla na warszawskiej Białołęce

Wykonaliśmy inwentaryzację drzew i krzewów na potrzeby inwestycji związanej z budową osiedla mieszkaniowego dla ośmiu domów jednorodzinnych na warszawskich Bielanach.
zdjęcie ogrodu inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacja drzew i krzewów w Bydgoszczy

Wykonaliśmy inwentaryzację drzew i krzewów na potrzeby inwestycji polegającej na realizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Bydgoszczy.
zdjęcie pola stacja elektroenergetyczna w tle inwentaryzacja zieleniKarol Kustusch

Inwentaryzacja zieleni pod budowę rozdzielni w stacji elektroenergetycznej

Wykonaliśmy inwentaryzację drzew i krzewów na potrzeby inwestycji pn.: „Budowa rozdzielni 400 kV w stacji elektroenergetycznej Wyszków”.