Ocena oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania na środowisko jest procedurą niezbędną do uzyskania pozwoleń na realizację inwestycji. Dotyczy przedsięwzięć, które oddziałują znacząco lub potencjalnie mogą oddziaływać na środowisko. Opracowujemy również karty informacyjne przedsięwzięcia (KIP).

Jakie aspekty opisuje ocena oddziaływania na środowisko?

Raport OOŚ omawia szczegółowo szereg zagadnień, z których najważniejsze to:
•    opis planowanego przedsięwzięcia oraz elementów przyrodniczych środowiska objętych oddziaływaniem,
•    wpływ przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze i społeczne,
•    zakres przewidzianych działań minimalizujących i kompensujących negatywne skutki inwestycji na środowisko,
•    monitoring porealizacyjny w przypadku bardziej uciążliwy przedsięwzięć.

Ile trwa sporządzenie dokumentacji?

Czas opracowania oceny oddziaływania na środowisko zależy w znacznym stopniu od rodzaju i skali oraz usytuowania inwestycji. Głównym aspektem warunkującym termin sporządzenia kompletnej dokumentacji jest opis elementów przyrodniczych. W przypadku niewielkich przedsięwzięć może on ograniczyć się do jednej lub dwóch wizyt terenowych. Wtedy opracowanie raportu potrwa maksymalnie kilka tygodni. W przypadku przedsięwzięć wielkoskalowych niezbędne jest przeprowadzenie całorocznej inwentaryzacji przyrodniczej. W takim przypadku opracowanie dokumentacji potrwa co najmniej 12 miesięcy.

Ile kosztuje ocena oddziaływania na środowisko?

Cena sporządzenia raportu środowiskowego charakteryzuje się dużą rozpiętością. Kwoty dla niewielkich inwestycji rozpoczynają się od kilku tysięcy złotych. Dla dużych inwestycji, jak np. budowa dróg czy gazociągów, kwoty są wielokrotnie wyższe.

Zapytaj o koszt raportu środowiskowego – wyceniamy bezpłatnie.

stos dokumentów na biurku ocena oddziaływania na środowisko

Przykładowe realizacje

zdjęcie drogi ze znakiem drogowym ocena oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania przebudowy drogi powiatowej na środowisko

Zakończyliśmy prace nad dokumentacją w zakresie oceny oddziaływania na środowisko. Planowana inwestycja dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1509N na odcinku Borki Wielkie – Kobułty.
zdjęcie drogi karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi Jełowa-Bierdzany

Sporządziliśmy kartę informacyjną przedsięwzięcia pod rozbudowę drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa - Bierdzany.
zdjęcie drogi z aleją drzew ocena karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 534

Karta informacyjna przedsięwzięcia dotyczyła inwestycji pn.„Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 534.