Nadzór przyrodniczy

Niektóre inwestycje wymagają stałej obecności eksperta przyrodnika podczas realizacji, tj. nadzoru przyrodniczego. Dzięki temu inwestycje prowadzone pod naszym nadzorem przebiegają w sposób bezkonfliktowy i minimalizujący potencjalnie negatywny wpływ inwestycji na środowisko.

Dlaczego jest tak istotny?

Prawidłowo prowadzony nadzór przyrodniczy pozwala inwestorowi na bezpieczne przeprowadzenie przedsięwzięcia. Zadaniem nadzoru jest dopilnowanie by realizacja nie spowodowała wystąpienia szkody w środowisku, a co za tym idzie ewentualnych konsekwencji karnych dla inwestora. Zwykle szkody takie są niezamierzone i wynikają z niewiedzy pracowników wykonujących prace w terenie. Stąd też obecność kompetentnego i dobrego nadzoru przyrodniczego pozwala uniknąć takich sytuacji.

Jak przebiega nadzór przyrodniczy?

Przebieg nadzoru przyrodniczego zależy od charakteru inwestycji oraz prac i zapisów w decyzji środowiskowej. Zwykle polega na regularnych wizytach na placu budowy. W niektórych przypadkach obecność nadzoru będzie permanentna, a niekiedy jednorazowa. Zwykle pod koniec miesiąca sporządzany jest raport z wynikami prac i wytycznymi lub zaleceniami na następny okres sprawozdawczy.

Ile trwa nadzór przyrodniczy?

Praca nadzoru przyrodniczego z reguły pokrywa się czasowo z okresem realizacji inwestycji. Zdarza się (jeśli takie zapisy są w decyzji środowiskowej), że może być przedłużona na okres eksploatacji.

Ile kosztuje nadzór przyrodniczy?

Koszt pełnienia nadzoru przyrodniczego zależy od wielu aspektów min. zakresu i czasu trwania prac. Z tego względu wycena jest indywidualna dla każdego przedsięwzięcia z osobna. Cena nadzoru przyrodniczego oscyluje zwykle w granicach od kilkuset złotych do kilku tysięcy miesięcznie.

Zapytaj o koszt nadzoru przyrodniczego dla swojej inwestycji – wycena bezpłatna.

budowa drogi buldożer nadzór przyrodniczy

Przykładowe realizacje

zdjęcie kwatery na składowisku odpadów w tle elektrownia nadzór przyrodniczy

Nadzór przyrodniczy na składowisku odpadów paleniskowych ENERGA Elektrownie Ostrołęka

Zakończyliśmy nadzór przyrodniczy na składowisku odpadów paleniskowych "Łęg" koło Ostrołęki.

Termomodernizacja – opinia ornitologiczna i nadzór przyrodniczy

Wykonaliśmy kolejne zlecenie polegające na nadzorze ornitologicznym nad pracami związanymi z termomodernizacją budynku. Nadzór przyrodniczy, najczęściej ornitologiczny (ptaki) i chiropterologiczny (nietoperze) jest wymagany podczas prowadzenia remontów i modernizacji różnego rodzaju obiektów budowlanych.
roboty dogowe budowa czerniakowskiej bis nadzór przyrodniczy

Nadzór przyrodniczy w Warszawie

W maju tego roku realizowaliśmy inwentaryzację przyrodniczą dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Czerniakowskiej Bis. Inwentaryzacja przyrodnicza polegała na identyfikacji cennych i chronionych siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt. Od lipca, również w ramach wspomnianej inwestycji, prowadzimy nadzór przyrodniczy.