Termomodernizacja – opinia ornitologiczna i nadzór przyrodniczy

Remonty i termomodernizacje budynków

Wykonaliśmy kolejne zlecenie polegające na nadzorze ornitologicznym nad pracami związanymi z termomodernizacją budynku. Nadzór przyrodniczy, najczęściej ornitologiczny (ptaki) i chiropterologiczny (nietoperze) jest wymagany podczas prowadzenia remontów i modernizacji różnego rodzaju obiektów budowlanych.

Ochrona gatunkowa zwierząt

Prace remontowe powinny być poprzedzone kontrolą obiektu przez wykwalifikowanego przyrodnika i sporządzeniem opinii stwierdzającej obecność lub brak obecności gniazd oraz siedlisk ptaków i nietoperzy. Ekspertyza ornitologiczna zawiera dokładny opis potencjalnych siedlisk lub wykaz i liczbę gniazdujących ptaków czy nietoperzy. Wymóg sporządzania opinii oraz prowadzenia nadzoru ornitologicznego reguluje rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

Sezon lęgowy już niebawem

Zima już definitywnie za nami. Nieśmiałymi krokami zbliża się wiosna. 1 marca formalnie rozpoczął się sezon lęgowy ptaków. Część z nich zabrała się do budowy swoich gniazd. Pamiętajmy, aby przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych upewnić się, czy nie niszczymy siedlisk gatunków chronionych lub, najlepiej, skorzystajmy z usług doświadczonego przyrodnika.