Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Usługi

Ocena oddziaływania na środowisko

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - usługi - Ocena oddziaływania na środowisko

Raport OOŚ jest to dokument niezbędny do uzyskania pozwoleń na realizację inwestycji, które w myśl ustawy oddziałują lub potencjalnie mogą oddziaływać na środowisko. Sporządzamy kompleksowe raporty oddziaływania na środowisko i pomagamy w uzyskaniu decyzji środowiskowej. Sporządzamy również karty informacyjne przedsięwzięcia (KIP).

Inwentaryzacja przyrodnicza

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - usługi - Inwentaryzacja przyrodnicza

Wykonujemy inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze na terenach przeznaczonych pod inwestycje oraz obszarach cennych przyrodniczo, takich jak parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000. Dysponujemy specjalistami z wielu dziedzin: ornitolog, herpetolog, teriolog, chiropterolog, ichtiolog, entomolog, botanik, lichenolog, dendrolog i in. Dzięki temu jesteśmy w stanie przeprowadzić kompleksowe inwentaryzacje przyrodnicze.

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - usługi - Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna

Jest to opinia (ekspertyza) ornitologa lub/i chiropterologa dotycząca możliwości występowania chronionych gatunków zwierząt, lub ich braku, (ptaków, nietoperzy) najczęściej w obiektach budowlanych oraz na drzewach lub w dziuplach drzew.

Monitoring przyrodniczy

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - usługi - Monitoring przyrodniczy

Nieuchronną konsekwencją wielu projektów budowlanych jest ingerencja w środowisko naturalne. W przypadku niektórych inwestycji negatywny wpływ na środowisko nie ustaje również na etapie ich funkcjonowania. Monitoring przyrodniczy porealizacyjny może być niezbędny w przypadku takich projektów, jak na przykład drogi, linie elektroenergetyczne czy farmy wiatrowe.

Nadzór przyrodniczy

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - usługi - Nadzór przyrodniczy

Niektóre projekty, jak na przykład budowa dróg, wycinka drzew, roboty ziemne, melioracje i inne wymagają stałej obecności eksperta przyrodnika podczas realizacji danego przedsięwziecia. Nasi eksperci przyrodnicy dysponują niezbędną wiedzą specjalistyczną, dzięki czemu inwestycje prowadzone pod naszym nadzorem przebiegają w sposób bezkonfliktowy i minimalizujący potencjalnie negatywny wpływ inwestycji na środowisko.

Inwentaryzacja drzew

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - usługi - Inwentaryzacja drzew

Realizacja niektórych projektów wiąże się z wycinką drzew i krzewów. Wykonujemy niezbędną dokumentację zwiazaną z procedurą uzyskiwania pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów (operat dendrologiczny, inwentaryzcję przyrodniczą, wnioski do RDOŚ).

Karta Informacyjna Przedsięwzięca

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - usługi - Karta Informacyjna Przedsięwzięca

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest dokumentem zawierającym podstawowe informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia. Powinna być opracowana w taki sposób aby dać pojęcie o rodzaju, skali i usytuowaniu inwestycji, a także rodzaju użytej technologii, rozpatrywanych wariantach inwestycji, potencjalnym oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz rozwiązaniach łagodzących jej negatywny wpływ na środowisko.

GIS

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - usługi - GIS

GIS (ang. Geographical Information Systems) czyli Systemy Informacji Geograficznej, bądź Systemy Informacji Przestrzennej, to pojęcia określające system informatyczny służący do pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji, a następnie do analizowania i udostępniania danych geoprzestrzennych, tj. danych zawierających informacje o położeniu i własnościach geometrycznych obiektów oraz towarzyszące im dane opisowe.

Natura 2000

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - usługi - Natura 2000

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 (tzw. ocena siedliskowa) może być realizowana w ramach raportu oddziaływania na środowisko inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać (tzw. grupa I) oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. grupa II) – w tych przypadkach ocena siedliskowa jest jedynie częścią ooś. Istnieją jednak przedsięwzięcia (grupa III), dla których ocenę przeprowadza się jedynie pod kątem jej oddziaływania na sąsiadujący obszar Natura 2000.

Pomiary i analizy

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - usługi - Pomiary i analizy

Wykonujemy badania i analizy mające na celu ocenę stopnia zanieczyszczenia oraz toksyczności środowiska za pomocą organizmów żywych.

Dane teleadresowe

Email

biuro@avesnature.com.pl

Telefon

504 122 781

Adres

ul. Waryńskiego 153
86-300 Grudziądz
adres korespondencyjny

ul. M. Curie-Skłodowskiej 10/8
15-097 Białystok

ul. Meksykańska 6/45
03-906 Warszawa

ul. Rodzynkowa 4/10
54-054 Wrocław

ul. Żeromskiego 78/1
44-119 Gliwice

ul. Słoneczna 110/2
35-061 Rzeszów

Benedykta Dybowskiego 161
10-723 Olsztyn