Branże

Remonty i termomodernizacja

Oferujemy opinie i ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne dla budynków przeznaczonych do remontu lub termomodernizacji.

Nieruchomości

Sporządzamy raporty środowiskowe (OOŚ, KIP), inwentaryzacje przyrodnicze, opinie ornitologiczne, inwentaryzacje zieleni.

Obiekty produkcyjne i przemysłowe

Wykonujemy oceny i analizy środowiskowe (OOŚ, KIP), inwentaryzacje przyrodnicze, nadzory przyrodnicze.

Wycinka drzew i krzewów

Inwentaryzacja drzew i krzewów, opinia i ekspertyza ornitologiczna. Sporządzamy niezbędne wnioski w celu uzyskania zgody na wycinkę.

Fotowoltaika

Fotowoltaika

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie analiz środowiskowych – OOŚ, KIP, inwentaryzacja przyrodnicza, inwentaryzacja drzew i krzewów.

Infrastruktura drogowa i kolejowa

Wykonujemy cały zakres dokumentacji środowiskowych – ocena oddziaływania na środowisko, karta informacyjna, inwentaryzacja i nadzór przyrodniczy.

Gazociąg, rurociąg

Sporządzamy kompleksowe dokumentacje środowiskowe, takie jak ocena oddziaływania na środowisko czy inwentaryzacja przyrodnicza.

Linie elektroenergetyczne

Oferujemy monitoringi przyrodnicze (np. ornitologiczny) oraz ocenę oddziaływania na środowisko, kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Farmy wiatrowe

Oferujemy raporty środowiskowe oraz monitoringi przyrodnicze przed-inwestycyjne oraz na etapie funkcjonowania farmy wiatrowej.