Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Branże

Drogi

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - branże - Drogi

Zapewniamy pełną obsługę środowiskową inwestycji drogowych na każdym etapie realizacji. Są to wstępne analizy przedinwestycyjne, jak raporty oddziaływania na środowisko (OOŚ) i inwentaryzacje przyrodnicze, nadzory przyrodnicze podczas realizacji inwestycji oraz monitoringi przejść dla zwierząt oraz monitoringi śmiertelności zwierząt na drogach.

Gazociągi

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - branże - Gazociągi

Realizujemy obecnie inwentaryzację i waloryzację przyrodniczą dla największego tego typu projektu w Polsce, pn: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Polska – Litwa. Zapewniamy również pełną obsługę środowiskową w zakresie raportów środowiskowych (OOŚ), jak i nadzorów przyrodniczych.

Elektrownie wiatrowe

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - branże - Elektrownie wiatrowe
Wykonujemy prace związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej dla uzyskania pozwolenia na budowę farm wiatrowych zarówno na etapie screeningu, monitoringu przed- i poinwestycyjnego.

Elektrownie fotowoltaiczne

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - branże - Elektrownie fotowoltaiczne
Ocena oddziaływania na środowisko wymagana jest w sytuacji, kiedy projektowana elektrownia fotowoltaiczna obejmuje obszar powyżej jednego hektara. Na terenach objętych formami ochrony przyrody (np. Natura2000) wymagania są nieco bardziej restrykcyjne i ocena wymagana jest już przy inwestycjach przekraczających powierzchnię pół hektara. Przygotowujemy zarówno karty informacyjne jak i pełne raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

Linie elektroenergetyczne

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - branże - Linie elektroenergetyczne
Oddzielną kategorią inwestycji, które obsługuje nasza firma są linie elektroenergetyczne. Należą również do inwestycji liniowych niemniej specyfika przedsięwzięcia sprawia, że ocena wpływu linii na środowisko wymaga osobnego podejścia. Nasze doświadczenie i wiarygodność poświadczona referencjami oraz znajomość obowiązujących praktyk przy prowadzeniu tego typu ocen zapewni bezkonfliktową realizację projektu.

Termomodernizacja budynków

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - branże - Termomodernizacja budynków

Wykonujemy inwentaryzacje ornitologiczne budynków przeznaczonych do prac konserwacyjnych lub termoizolacyjnych. Nasz specjalista ornitolog dokonuje oględzin budynku i opracowuje ekspertyzę przyrodniczą.

Pozostałe inwestycje

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - branże - Pozostałe inwestycje
Część inwestycji związanych z powstaniem nowych obiektów, bądź renowacją, czy też konserwacją tych istniejących może wymagać nadzoru ekologicznego lub/i oceny oddziaływania danego przedsięwzięcia na faunę i florę występującą na terenie i w sąsiedztwie planowanego projektu. Ekspertyza przyrodnicza może być wymagana w przypadku prac hydrotechnicznych, melioracyjnych renowacji mostów i innych obiektów, pod budowę oczyszczalni ścieków, a także szeregu innych inwestycji.

Dane teleadresowe

Email

biuro@avesnature.com.pl

Telefon

504 122 781

Adres

ul. Waryńskiego 153
86-300 Grudziądz
adres korespondencyjny

ul. M. Curie-Skłodowskiej 10/8
15-097 Białystok

ul. Meksykańska 6/45
03-906 Warszawa

ul. Rodzynkowa 4/10
54-054 Wrocław

ul. Żeromskiego 78/1
44-119 Gliwice

ul. Słoneczna 110/2
35-061 Rzeszów

Benedykta Dybowskiego 161
10-723 Olsztyn