Linie elektroenergetyczne

Linie elektroenergetyczne – wyjątkowa inwestycja liniowa

Rozwój gospodarczy kraju generuje coraz większy popyt na energię elektryczną. Tymczasem stan krajowych pozostawia wiele do życzenia i wymaga pilnej modernizacji i rozbudowy. Budowa linii przesyłowych to inwestycja wymagająca nie tylko raportu OOŚ ale także, ze względu na swoją specyfikę, dużej wiedzy i doświadczenia w przygotowaniu wielkoobszarowej inwentaryzacji przyrodniczej.

Postaw na nasze doświadczenie

Jesteśmy współautorami wytycznych w zakresie metodyki badań środowiskowych dla tego typu inwestycji. Wykonaliśmy także jedne z pierwszych w kraju badań weryfikujących skuteczność wdrożonych działań minimalizujących na liniach (wywieszane markery). Śledzimy aktualne doniesienia oraz wytyczne w zakresie obowiązujących standardów sporządzania dokumentacji środowiskowych. Ponadto podążamy za najnowszymi publikacjami ze świata i literaturą naukową branży środowiskowej.

Co oferujemy?

Przygotowujemy pełną obsługę środowiskową inwestycji zarówno na etapie projektu, wykonania jak i eksploatacji (OOŚ, inwentaryzacja przyrodnicza, monitoring przyrodniczy). Nasze doświadczenie i wiedza gwarantują płynna realizację zadania.

zdjęcie słupa elektroenergetycznego monitoring przyrodniczy

Przykładowe realizacje

zdjęcie stacji elektroenergetycznej

Inwentaryzacja zieleni pod rozbudowę stacji elektroenergetycznej

Wykonaliśmy inwentaryzację zieleni dla projektu polegającego na rozbudowie stacji elektroenergetycznej. Inwestycja ma polegać na budowie rozdzielni 400 kV.
zdjęcie pola stacja elektroenergetyczna w tle inwentaryzacja zieleniKarol Kustusch

Inwentaryzacja zieleni pod budowę rozdzielni w stacji elektroenergetycznej

Wykonaliśmy inwentaryzację drzew i krzewów na potrzeby inwestycji pn.: „Budowa rozdzielni 400 kV w stacji elektroenergetycznej Wyszków”.
zdjęcie linii elektroenergetycznej pośród łąk i zadrzewień inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza dla projektowanej linii elektroenergetycznej Byczyna-Podborze

Celem wykonania inwentaryzacji przyrodniczej wzdłuż planowanej inwestycji było wykazanie wartości przyrodniczych poszczególnych wariantów jej przebiegu.