Linie elektroenergetyczne

Linie elektroenergetyczne – wyjątkowa inwestycja liniowa

Rozwój gospodarczy kraju generuje coraz większy popyt na energię elektryczną. Tymczasem stan krajowych pozostawia wiele do życzenia i wymaga pilnej modernizacji i rozbudowy. Budowa linii przesyłowych to inwestycja wymagająca nie tylko raportu OOŚ ale także, ze względu na swoją specyfikę, dużej wiedzy i doświadczenia w przygotowaniu wielkoobszarowej inwentaryzacji przyrodniczej.

Postaw na nasze doświadczenie

Jesteśmy współautorami wytycznych w zakresie metodyki badań środowiskowych dla tego typu inwestycji. Wykonaliśmy także jedne z pierwszych w kraju badań weryfikujących skuteczność wdrożonych działań minimalizujących na liniach (wywieszane markery). Śledzimy aktualne doniesienia oraz wytyczne w zakresie obowiązujących standardów sporządzania dokumentacji środowiskowych. Ponadto podążamy za najnowszymi publikacjami ze świata i literaturą naukową branży środowiskowej.

Co oferujemy?

Przygotowujemy pełną obsługę środowiskową inwestycji zarówno na etapie projektu, wykonania jak i eksploatacji (OOŚ, inwentaryzacja przyrodnicza, monitoring przyrodniczy). Nasze doświadczenie i wiedza gwarantują płynna realizację zadania.

zdjęcie słupa elektroenergetycznego monitoring przyrodniczy

Przykładowe realizacje

zdjęcie linii elektroenergetycznej pośród łąk i zadrzewień inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza dla projektowanej linii elektroenergetycznej Byczyna-Podborze

Celem wykonania inwentaryzacji przyrodniczej wzdłuż planowanej inwestycji było wykazanie wartości przyrodniczych poszczególnych wariantów jej przebiegu.
zdjęcie rozlewiska rzeki Omulwi inwentaryzacja przyrodniczaKarol Kustusch

Inwentaryzacja przyrodnicza dla linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Olsztyn

Obszar planowanej inwestycji znajduje się na terenie dwóch województw - mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.