Karta informacyjna przedsięwzięcia

Czym jest karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP)?

Dokument ten sporządzany jest w przypadku inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dołączany jest do wniosku składanego do urzędu gminy lub miasta w celu uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Decyzja środowiskowa określa warunki na jakich realizowane może być przedsięwzięcie.

Kiedy KIP a kiedy OOŚ?

Karta sporządzana jest w przypadku inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W odniesieniu do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko niezbędna jest pełna ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ). Wykaz przedsięwzięć z podziałem kategorie oddziaływań znajduje się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Ile kosztuje sporządzenie karty informacyjnej?

Wycena kosztów sporządzenia dokumentacji odbywa się indywidualnie gdyż zależy od rodzaju przedsięwzięcia, którego ma dotyczyć. Ceny rozpoczynają się zwykle od kilkuset złotych. Napisz do nas lub zadzwoń w celu uzyskania szczegółowej oferty.

zdjęcie dokumentów karta informacyjna przedsięwzięcia

Przykładowe realizacje

zdjęcie aleja drzew ocena oddziaływania na środowisko

Raport środowiskowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej

Zakończyliśmy prace nad kolejnym dużym projektem dla elektrowni fotowoltaicznej o powierzchni blisko 150 hektarów.
zdjęcie drzewa budynek ośrodek wypoczynkowy karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia dla ośrodka wypoczynkowego

Sporządziliśmy kolejną kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ośrodka rekreacyjno – wypoczynkowego.
zdjęcie drogi ze znakiem drogowym ocena oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania przebudowy drogi powiatowej na środowisko

Zakończyliśmy prace nad dokumentacją w zakresie oceny oddziaływania na środowisko. Planowana inwestycja dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1509N na odcinku Borki Wielkie – Kobułty.