Opinie

Usługa została wykonana z zachowaniem należytej staranności.

Objęte zamówieniem prace wykonane zostały zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wytycznymi GDDKiA oraz z zachowaniem należytej staranności i w ustalonym umową terminie.

Przedmiot umowy został wykonany terminowo, z należytą starannością oraz zgodnie z warunkami określonymi w zawartej umowie.

Wykonawca powierzone mu zadanie zrealizował w terminie. Prace wykonał z należytą starannością i zasadami sztuki. W związku z powyższym stwierdzamy, że firma AvesNature Karol Kustusch jest rzetelnym i wiarygodnym wykonawcą.

Zlecenie polegające na inwentaryzacji drzew pod przedsięwzięcie deweloperskie zostało wykonane profesjonalnie, w umownym terminie zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Zespół Avesnature wykazał się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym oraz dużym zaangażowaniem na całym etapie naszej współpracy.

Polecamy AVES NATURE . Profesjonalnie przygotowana inwentaryzacja zieleni wraz z projektem nasadzeń zastępczych. Kontakt bardzo pozytywny.

Ekspertyza, wynikająca z pozwolenia na budowę wykonana rzeczowo i sprawnie. Bardzo dobry kontakt z biurem. Serdecznie polecam.

Praca została wykonana z należytą starannością, zgodnie z umową, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Współpraca i kontakt przebiegały bardzo sprawnie. Firma jest rzetelnym wykonawcą, zlecenie zostało wykonywane terminowo i fachowo oraz z zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami. Rekomendujemy firmę AvesNature Karol Kustusch Biuro Badań i Ekspertyz Środowiskowych jako wiarygodnego i rzetelnego wykonawcę.

Opracowanie opinii należycie, w terminie i zgodnie z obowiązującą metodyką.

Rekomendujemy firmę AvesNature jako solidną, wiarygodną i w pełni przygotowaną do wykonywania oferowanych usług.

Polecam firmę Avesnature jako solidnego i kompetentnego wykonawcę z zakresu wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej.

Wykonawca wywiązał się z warunków umowy w terminie. Prace wykonał z należytą starannością zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami sztuki handlowej. Wobec powyższego stwierdzamy, że firma AvesNature jest godna polecenia.

Współpraca układa się bardzo dobrze, zlecenia są wykonywane szybko i merytorycznie.

Rekomendujemy firmę AvesNature jako wiarygodną, rzetelną i dysponującą doświadczonymi i merytorycznie przygotowanymi ekspertami. Firma AvesNature jest rzetelnie przygotowana do wykonywania badań i ekspertyz środowiskowych.

OPEC Sp. z o.o. – translokacja 4 mrowisk mrówki ćmawej. Pełen profesjonalizm działania. Świetny kontakt. Firma godna polecenia, głównie z uwagi na duży zakres działalności w ochronie przyrody i środowiska, kadrę doświadczonych specjalistów dla których priorytetem jest rzetelność działania. AvesNature to trafny wybór!

Współpraca z Panem Karolem to przyjemność – jest uprzejmy, miły, terminowy, a przede wszystkim dotrzymuje słowa.

Usługa została wykonana z należytą starannością, zgodnie ze zleceniem i terminowo. Współpraca z firmą układała się dobrze.

Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy z firmą AvesNature i kontynuujemy współpracę przy kolejnych realizacjach.