Nadzór przyrodniczy – najczęściej zadawane pytania

Jak jest cel nadzoru przyrodniczego?

Głównym zadaniem jest pomoc przy realizacji przedsięwzięcia tak, by prace odbywały się zgodnie z Decyzją Środowiskową oraz krajowym prawem. Naruszenie przepisów z zakresu ochrony środowiska wynika najczęściej z ich nieznajomości. W konsekwencji może to doprowadzić do czasowego wstrzymania prac, co przekłada się na opóźnienia w realizacji projektu. Dzięki dozorowi ekspertów inwestor oraz wykonawca, stosując się do rekomendacji ekspertów przyrodników, nie muszą obawiać się odpowiedzialności karnej.

Na czym polega nadzór przyrodniczy?

Nadzór przyrodniczy obejmuje szerokie spektrum działań prowadzonych na etapie realizacji przedsięwzięcia, indywidualnie dostosowanych do jego specyfiki. Działania te obejmują zarówno prace fizyczne, np. przenoszenie płazów czy zabezpieczanie pni drzew oraz prace kameralne, np. konsultacje z ekspertami.

Nadzór przyrodniczy – zastosowanie

Potrzebę wdrożenia w/w działań nakłada zwykle organ wydający Decyzję Środowiskową, najczęściej jest to Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Zawarte są w niej wytyczne jakie działania mają zostać podjęte, w jaki sposób realizowane i ile mają trwać. Prowadzenie prac pod nadzorem przyrodniczym jest praktycznie standardowym działaniem w przypadku dużych inwestycji, ale również wielu mniejszych.

Czym jest nadzór przyrodniczy w praktyce?

Pojęcie nadzoru przyrodniczego jest bardzo szerokie i zależy od rodzaju inwestycji. W przypadku budowy dróg najczęściej mamy do czynienia z czynnym nadzorem herpetologicznym. Polega on na budowie grodzeń dla płazów oraz aktywnym ich przenoszeniu. Taki nadzór trwa zwykle od marca do października. W przypadku robót termoizolacyjnych na budynkach głównym zadaniem będzie ustalenie harmonogramu prac. Pozwala to uniknąć strat w populacjach ptaków i nietoperzy występujących na budynku oraz zapewnia terminowe przeprowadzenie inwestycji. Do innych zadań nadzoru należą również wywieszanie budek lęgowych, wykaszanie łąk, a także przenoszenie mrowisk oraz inne działania w terenie. Jednak prace nie odbywają się wyłącznie w terenie. Często obowiązkiem osób pełniących dozór jest uczestnictwo w radach budowy oraz szkolenie pracowników. Osobnym działaniem jest przygotowywanie sprawozdań z prac, a także kontakty z jednostkami administracji publicznej, np. z RDOŚ.

Kto bierze udział w pracach?

Przede wszystkim eksperci przyrodnicy z poszczególnych dziedzin biologii, np. botanik, ornitolog czy herpetolog. Nie należy również zapominać o pracownikach fizycznych odpowiedzialnych na przykład za wykonanie koszenia łąk, a także przenoszenie zwierząt. Zgrany zespół jest podstawą sprawnej i efektywnej realizacji prac.

Jaki jest koszt prac w ramach nadzoru przyrodniczego?

Cena nadzoru przyrodniczego jest zależna od zakresu prac jaki ma obejmować. Przykładowo, w odniesieniu do nadzoru nad wycinką kilku czy kilkunastu drzew jest to zwykle kilkaset złotych. W przypadku dużych inwestycji wymagających stałego nadzoru koszty wynoszą zwykle kilka czy kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie.

Przykładowe realizacje

ślimak winniczek

Ślimak winniczek: Tajemniczy Mały Ogrodnik - Przesiedlenie

Czynności objęte zleceniem polegały chwytaniu osobników ślimaka winniczka Helix pomatia oraz przemieszczeniu ich na siedliska zastępcze znajdujące się poza terenem inwestycji.
zdjęcie kwatery na składowisku odpadów w tle elektrownia nadzór przyrodniczy

Nadzór przyrodniczy na składowisku odpadów paleniskowych ENERGA Elektrownie Ostrołęka

Zakończyliśmy nadzór przyrodniczy na składowisku odpadów paleniskowych "Łęg" koło Ostrołęki.

Termomodernizacja – opinia ornitologiczna i nadzór przyrodniczy

Wykonaliśmy kolejne zlecenie polegające na nadzorze ornitologicznym nad pracami związanymi z termomodernizacją budynku.