Nadzór przyrodniczy

Co oferujemy?

Świadczymy usługę kompleksowego nadzoru przyrodniczego dla przedsięwzięć budowlanych. Dzięki temu inwestycje prowadzone pod nadzorem naszego zespołu przebiegają w sposób bezkonfliktowy i minimalizujący potencjalnie negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko.

Dlaczego jest tak istotny?

Zadaniem naszego zespołu jest dopilnowanie by realizacja przedsięwzięcia nie powodowała szkód w środowisku, a co za tym idzie ewentualnych konsekwencji karnych dla inwestora. Zwykle szkody takie są niezamierzone i wynikają z niewiedzy pracowników wykonujących prace w terenie. Stąd też obecność kompetentnego i dobrego nadzoru przyrodniczego pozwala uniknąć takich sytuacji.

Nasze doświadczenie

Już ponad 10 lat nadzorujemy wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia budowlane na terenie całego kraju. Od niewielkich projektów takich, jak wycinka zieleni czy budynki, przez obsługę zakładów przemysłowych po inwestycje drogowe.

Ile kosztuje nadzór przyrodniczy?

Koszt pełnienia nadzoru przyrodniczego zależy od wielu aspektów min. zakresu i czasu trwania prac. Z tego względu wycena jest indywidualna dla każdego przedsięwzięcia z osobna. Cena nadzoru przyrodniczego oscyluje zwykle w granicach od kilkuset złotych do kilku tysięcy miesięcznie.

Zapytaj o koszt nadzoru przyrodniczego dla swojej inwestycji – wycena bezpłatna.

budowa drogi buldożer nadzór przyrodniczy

Więcej na temat:

Przykładowe realizacje

roboty dogowe budowa czerniakowskiej bis nadzór przyrodniczy

Nadzór przyrodniczy w Warszawie

W maju tego roku realizowaliśmy inwentaryzację przyrodniczą dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Czerniakowskiej Bis. Inwentaryzacja przyrodnicza polegała na identyfikacji cennych i chronionych siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt. Od lipca, również w ramach wspomnianej inwestycji, prowadzimy nadzór przyrodniczy.