Nadzór przyrodniczy w Warszawie

W maju tego roku realizowaliśmy inwentaryzację przyrodniczą dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Czerniakowskiej Bis. Inwentaryzacja przyrodnicza polegała na identyfikacji cennych i chronionych siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt. Od lipca, również w ramach wspomnianej inwestycji, prowadzimy nadzór przyrodniczy.

Nieużytki oraz Jeziorko Czerniakowskie

Teren bezpośrednio przeznaczony pod inwestycję nie wyróżnia się wysokimi walorami przyrodniczymi. Są to zwykle siedliska segetalne lub grunty po dawnych ogródkach działkowych. Jedynie południowa część, znajdujący się w strefie buforowej fragment Jeziorka Czerniakowskiego, nie objęty bezpośrednim oddziaływaniem inwestycji, jest obszarem cennym przyrodniczo.

Nadzór przyrodniczy – ograniczanie wpływu na środowisko

Celem nadzoru przyrodniczego jest minimalizacja ewentualnych strat w środowisku przyrodniczym, które mogą wystąpić w trakcie realizacji dużych inwestycji budowlanych. Prace związane z budową ulicy Czerniakowskiej przebiegają zgodnie z zaleceniami nadzoru przyrodniczego i jak dotąd nasz zespół nie stwierdził działań zagrażających cennym czy chronionym gatunkom zwierząt i roślin.

Czerniakowska, ważny łącznik drogowy

Czerniakowska Bis połączy ulicę Gagarina z Trasą Siekierkowską poprzez istniejący już węzeł. Łączna długość inwestycji wyniesie około 2 km. Droga wyposażona będzie w dwa pasy ruchu w obu kierunkach oraz w ścieżki rowerowe. Instalacja ekranów akustycznych nie jest przewidziana. Nadzór przyrodniczy na trasie potrwa do czasu ukończenia prac budowlanych.

roboty dogowe budowa czerniakowskiej bis nadzór przyrodniczy