Wycinka drzew i krzewów

Różne inwestycje, a te same potrzeby.

W trakcie realizacji różnych inwestycji czasem trzeba wyciąć kolidujące z nią drzewa. Bywa to jedno drzewo, bywa kilka ale czasem są ich tysiące. Decyzje zezwalające na wycinkę zwykle obwarowane są ograniczeniami, zwłaszcza gdy chcemy ją wykonać w okresie wiosenno-letnim. Nieodzowna będzie ekspertyza ornitologiczna.

Jak możemy pomóc?

Wykonujemy ekspertyzy ornitologiczne nt. zasiedlenia drzew przez ptaki, prowadźmy nadzór nad wycinką, a także sporządzamy inwentaryzacje zieleni.

zdjęcie alei drzew z wyciętymi drzewami w trakcie prowadzenia nadzoru ornitologicznego

Przykładowe realizacje

zdjęcie pomnikowych dębów ekspertyza ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna dla drzew w miejscowości Konstancin Jeziorna

Opinia ornitologiczna dotyczyła drzewostanu na działce w miejscowości Konstancin-Jeziorna. Inwestycja związana była z cięciami sanitarnymi drzewostanu podyktowanymi renowacją zabytkowego dworku.
zdjęcie drzewa w mieście ekspertyza ornitologiczna

Wycinka drzewa na Wiwulskiego we Wrocławiu

Jeżeli planujesz wycinkę drzew i krzewów upewnij się, że nie gniazdują w nich ptaki lub inne zwierzęta objęte ochroną gatunkową.
zdjęcie drzew wzdłuż drogi w Wołominie opinia ornitologiczna

Opinia ornitologiczna pod wycinkę drzew w Wołominie

Opinia ornitologiczna związana była z planowaną rozbudową drogi wojewódzkiej nr 628 (ulicy Legionów) od km 0+073,00 do km 0+200,00.