Wycinka drzew i krzewów

Różne inwestycje, a te same potrzeby.

W trakcie realizacji różnych inwestycji czasem trzeba wyciąć kolidujące z nią drzewa. Bywa to jedno drzewo, bywa kilka ale czasem są ich tysiące. Decyzje zezwalające na wycinkę zwykle obwarowane są ograniczeniami, zwłaszcza gdy chcemy ją wykonać w okresie wiosenno-letnim. Nieodzowna będzie ekspertyza ornitologiczna.

Jak możemy pomóc?

Wykonujemy ekspertyzy ornitologiczne nt. zasiedlenia drzew przez ptaki, prowadźmy nadzór nad wycinką, a także sporządzamy inwentaryzacje zieleni.

zdjęcie alei drzew z wyciętymi drzewami w trakcie prowadzenia nadzoru ornitologicznego

Przykładowe realizacje

zdjęcie topoli z jemiołami ekspertyza ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna we Wrocławiu

Ekspertyza ornitologiczna dotyczyła topoli berlińskiej Populus × berolinensis zajętej przez półpasożyta – jemiołę pospolitą Viscum album.
zdjęcie drzewa w warszawie ekspertyza ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna dla Zarządu Terenów Miejskich w Warszawie

Ekspertyza ornitologiczna sporządzona była na potrzeby prac związanych z pielęgnacją i wycinką drzew lub krzewów rosnących na terenach administrowanych przez ZTP.