Opinia ornitologiczna pod wycinkę drzew w Wołominie

Opinia ornitologiczna związana była z planowaną rozbudową drogi wojewódzkiej nr 628 (ulicy Legionów) od km 0+073,00 do km 0+200,00. Zakres obejmuje przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 4359w (ulicą Wileńską) wraz z budową sygnalizacji świetlnej w Wołominie. Inwestycja wymagała wycinki części drzew porastających skrajnię drogi.

Opinia ornitologiczna a ochrona gatunkowa zwierząt

Opinia ornitologiczna jest niezbędnym dokumentem, który jest wymagany podczas przebudowy oraz wycinki drzewostanów i krzewów. Konieczność sporządzenia opinii wynika z rozporządzenia o ochronie gatunkowej zwierząt. Mowa w nim, że wszystkie drzewa i krzewy stanowią potencjalne siedliska ptaków, a większość gatunków jest objęta częściową lub ścisłą ochroną gatunkową.

Nie tylko ptaki

Drzewa mogą być także siedliskiem innych chronionych gatunków, np. nietoperzy (chiropterolog) lub innych ssaków (np. wiewiórka) czy bezkręgowców. Dotyczy to również organizmów nie zaliczających się do fauny.  Przydrożne aleje drzew poza miastem są czasem siedliskiem chronionych gatunków porostów.

zdjęcie drzew wzdłuż drogi w Wołominie opinia ornitologiczna

Przykładowe realizacje

zdjęcie stropodachu szkoły podstawowejKarol Kustusch

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna szkoły podstawowej w Grudziądzu

Zwierzęta często wykorzystują budynki jako schronienia, wobec czego konieczne było wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej.
zdjęcie budynku Pałac Kazimierzowski rektorat UW opinia ornitologicznaKarol Kustusch

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dla gmachu Pałacu Kazimierzowskiego w Warszawie

Nasza kolejna opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dotyczyła tym razem budynku Pałacu Kazimierzowskiego w Warszawie.
zdjęcie budynek mieszkalny na osiedlu opinia ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna elewacji budynku mieszkalnego

Ekspertyza dotyczyła jednej z elewacji budynku na warszawskim Bemowie. Zlecenie związane było z planowaną termomodernizacją budynku.