Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna szkoły podstawowej w Grudziądzu

Budynek szkoły podstawowej w Grudziądzu przeznaczono do remontu, konieczne było przeprowadzenie termomodernizacji. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, siedliska i ostoje będące obszarem rozrodu i odpoczynku ptaków i nietoperzy podlegają ochronie prawnej. Zwierzęta często wykorzystują budynki jako schronienia, wobec czego konieczne było wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej.

Ekspertyza ornitologiczna

Podczas oględzin budynku objętego ekspertyzą ornitologiczną poszukuje się śladów, które wskazują na gniazdowanie w nim ptaków. Przykładami są gałązki składające się na gniazdo, odchody lub półksiężyce na ścianie (powstałe przez ptaki opierające się na ogonie podczas karmienia piskląt). Badania budynku szkoły nie wykazały potwierdzonych miejsc lęgowych ptaków. Natomiast stwierdzono trzy potencjalne miejsca lęgowe – otwory wentylacyjne w stropodachu.

Ekspertyza chiropterologiczna

Aby stwierdzić obecność nietoperzy w budynku sprawdza się potencjalne miejsca ich występowania oraz poszukuje się ich odchodów. Nietoperze zazwyczaj przebywają na strychu, wlatując do środka przez otwory wentylacyjne lub uszkodzenia w ścianach. Konkretnie to wykorzystują budynki jako miejsce odpoczynku w ciągu dnia. Obserwacje przeprowadzone w szkole podstawowej w Grudziądzu nie wykazały śladów obecności nietoperzy.

Wnioski z kontroli

W związku ze stwierdzeniem potencjalnych miejsc gniazdowania ptaków wymagane było wskazanie działań umożliwiających przeprowadzenie prac remontowych budynku. Otwory wentylacyjne należy zamknąć przed przystąpieniem do remontu, w terminie do 28 lutego. W ramach kompensacji utraconych miejsc lęgowy zaleca się zainstalowanie trzech budek lęgowych dla kawek na drzewach na terenie szkoły.

Podsumowanie

Najlepszym okresem wykonywania ekspertyz przyrodniczych pod kątem występowania ptaków w budynkach jest wiosna-lato. W tym czasie, tj. w okresie lęgowym ptaków, możliwe jest określenie rzeczywistego gniazdowania ptaków w obiekcie. W okresie jesienno-zimowym określamy jedynie hipotetyczną możliwość gniazdowania bazując na ewentualnych śladach pozostawionych przez ptaki oraz wskazując potencjalne nisze gniazdowe. Tym niemniej rzetelne oględziny obiektu w okresie polęgowym również pozwalają na wykrycie nisz gniazdowych, w tym przypadku jednak należy zachować przezorność i wskazać wszystkie miejsca, które jedynie potencjalnie mogą być wykorzystywane przez ptaki. Dzięki temu możliwe będzie wskazanie stosownych działań i zaleceń minimalizujących skutki planowanego remontu w postaci potencjalnego zniszczenia miejsc lęgowych ptaków.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą!

zdjęcie otworu wentylacyjnego w ścianie budynku