Ekspertyza ornitologiczna dla drzew w miejscowości Konstancin Jeziorna

Ekspertyza ornitologiczna dotyczyła drzewostanu na działce w miejscowości Konstancin-Jeziorna. Inwestycja związana była z cięciami sanitarnymi drzewostanu, podyktowanymi renowacją zabytkowego dworku. Drzewostan był zróżnicowany pod względem gatunkowym, o charakterze parkowym i z ubogim podszytem oraz dużym udziałem starodrzewu.

Ekspertyza ornitologiczna a ochrona gatunkowa zwierząt

Ekspertyza ornitologiczna jest niezbędnym dokumentem wymaganym podczas prowadzenia przebudowy i wycinki drzewostanów oraz krzewów. Konieczność sporządzenia dokumentacji wynika z rozporządzenia o ochronie gatunkowej zwierząt. Mówi ono, że wszystkie drzewa i krzewy są potencjalnym siedliskiem ptaków. Większość gatunków ptaków jest objęta ścisłą i częściową ochroną gatunkową.

Nie tylko ptaki

Ponadto, drzewa mogą być siedliskiem innych gatunków chronionych, takich jak nietoperze (chiropterolog), ale również innych ssaków (np. wiewiórka) czy nawet bezkręgowców. Dotyczy to nie tylko zwierząt. Poza obrębem miast, przydrożne aleje drzew porośnięte są niekiedy chronionymi gatunkami nadrzewnych porostów.

zdjęcie pomnikowych dębów ekspertyza ornitologiczna

Przykładowe realizacje

zdjęcie stropodachu szkoły podstawowejKarol Kustusch

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna szkoły podstawowej w Grudziądzu

Zwierzęta często wykorzystują budynki jako schronienia, wobec czego konieczne było wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej.
zdjęcie budynku Pałac Kazimierzowski rektorat UW opinia ornitologicznaKarol Kustusch

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dla gmachu Pałacu Kazimierzowskiego w Warszawie

Nasza kolejna opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dotyczyła tym razem budynku Pałacu Kazimierzowskiego w Warszawie.
zdjęcie budynek mieszkalny na osiedlu opinia ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna elewacji budynku mieszkalnego

Ekspertyza dotyczyła jednej z elewacji budynku na warszawskim Bemowie. Zlecenie związane było z planowaną termomodernizacją budynku.