Wycinka drzew i krzewów

Różne inwestycje, a te same potrzeby.

W trakcie realizacji różnych inwestycji czasem trzeba wyciąć kolidujące z nią drzewa. Bywa to jedno drzewo, bywa kilka ale czasem są ich tysiące. Decyzje zezwalające na wycinkę zwykle obwarowane są ograniczeniami, zwłaszcza gdy chcemy ją wykonać w okresie wiosenno-letnim. Nieodzowna będzie ekspertyza ornitologiczna.

Jak możemy pomóc?

Wykonujemy ekspertyzy ornitologiczne nt. zasiedlenia drzew przez ptaki, prowadźmy nadzór nad wycinką, a także sporządzamy inwentaryzacje zieleni.

zdjęcie alei drzew z wyciętymi drzewami w trakcie prowadzenia nadzoru ornitologicznego

Przykładowe realizacje

zdjęcie drzew do wycinki ekspertyza ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna w związku z rozbudową zakładu produkcyjnego w Dąbrowie Górniczej

Firma produkująca palety zwróciła się do nas ze zleceniem na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej dla 7 drzew rosnących na terenie zakładu.
zdjęcie drogi w rozbudowie ekspertyza ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna dla drogi gminnej w miejscowości Krajków

Ekspertyza ornitologiczna została zlecona w związku z budową drogi gminnej 7KDL z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 395.
zdjęcie trawnika z drzewami i budynkiem w tle inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej

Celem ekspertyzy było określenie czy wycinka drzew nie spowoduje zniszczenia stanowisk chronionych gatunków roślin i zwierząt.