Ekspertyza ornitologiczna w związku z rozbudową zakładu produkcyjnego w Dąbrowie Górniczej

Kolizja z planami rozbudowy zakładu

Firma produkująca palety zwróciła się do nas ze zleceniem na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej dla 7 drzew rosnących na terenie zakładu. Drzewa kolidowały z planami rozbudowy zakładu. Zleceniodawca uzyskał zezwolenie na wycinkę, ale po potwierdzeniu, że na drzewach nie gniazdują chronione gatunki ptaków.

Nie wykazano gniazdowania ptaków w obrębie drzew

Ekspertyza ornitologiczna nie wykazała gniazdowania ptaków w obrębie drzew. Po przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji, właściciel firmy mógł przystąpić do prac związanych z wycinką.

zdjęcie drzew do wycinki ekspertyza ornitologiczna

Przykładowe realizacje

zdjęcie budynku wejście do zus ekspertyza ornitologicznaKarol Kustusch

Ekspertyza ornitologiczna dla ZUS Oddział Rzeszów

Ekspertyza ornitologiczna realizowana była na zlecenie wydziału Administracyjno-Gospodarczego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie.
zdjęcie fragment parku oraz budynek szkoły ekspertyza ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna dla Urzędu Miasta Rypin

na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną - prace remontowe na budynkach.
budynek szkoły opinia ornitologicznaKarol Kustusch

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dla Urzędu Miasta Inowrocławia

Konieczność sporządzenia dokumentacji wynikała z planowej termomodernizacji budynków należących do miasta.