Inwentaryzacja przyrodnicza dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej

Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej zostało zlecone przez Instytut Gospodarki Budżetowej MAZOVIA. Wynikało z potrzeby wycinki 21 drzew na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Olszanicy (woj. podkarpackie), w związku z planowaną budową instalacji fotowoltaicznej.

Inwentaryzacja przyrodnicza w ramach wycinki drzew

Celem ekspertyzy było określenie czy wycinka drzew nie spowoduje zniszczenia stanowisk chronionych gatunków roślin i zwierząt, potencjalnie występujących na obszarze planowanej inwestycji.

Metodyka inwentaryzacji przyrodniczej

Badania w ramach inwentaryzacji przyrodniczej polegały na poszukiwaniu gniazd ptaków na drzewach oraz dziupli w pniach. W przypadku odnalezienia gniazda lub dziupli określenie jego statusu: zajęte/niezajęte oraz gatunku ptaka, do którego gniazdo należy. Rejestrowano również aktywność samych ptaków. Odnotowano gatunek i płeć (w możliwych przypadkach), liczebność i zachowanie ptaków.  Śpiew i obecność dorosłych ptaków z pokarmem oraz niepokojenie się ptaków na widok obserwatora mogą wskazywać na trwanie lęgów.

Nie tylko ptaki

Inwentaryzacja przyrodnicza obejmowała również poszukiwania pod kątem występowania innych chronionych zwierząt bądź śladów ich obecności. Dotyczy to w szczególności nietoperzy i innych ssaków, jak np. wiewiórka, ale także bezkręgowców oraz płazów.

zdjęcie trawnika z drzewami i budynkiem w tle inwentaryzacja przyrodnicza