Inwentaryzacja przyrodnicza dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej

Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej zostało zlecone Instytut Gospodarki Budżetowej MAZOVIA. Wynikało z potrzeby wycinki 21 drzew na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Olszanicy (woj. podkarpackie), w związku z planowaną budową instalacji fotowoltaicznej.

Inwentaryzacja przyrodnicza w ramach wycinki drzew

Celem ekspertyzy było określenie czy wycinka drzew nie spowoduje zniszczenia stanowisk chronionych gatunków roślin i zwierząt, potencjalnie występujących na obszarze planowanej inwestycji.

Metodyka inwentaryzacji przyrodniczej

Badania polegały na poszukiwaniu gniazd ptaków na drzewach oraz dziupli w pniach. W przypadku odnalezienia gniazda lub dziupli określenie jego statusu: zajęte/niezajęte oraz gatunku ptaka do którego gniazdo należy. Rejestrowano również aktywność samych ptaków. Odnotowano gatunek i płeć (w możliwych przypadkach), liczebność i zachowanie ptaków.  Śpiew i obecność dorosłych ptaków z pokarmem oraz niepokojenie się ptaków na widok obserwatora – mogą wskazywać na trwanie lęgów.

Nie tylko ptaki

Inwentaryzacja przyrodnicza obejmowała również poszukiwania pod kątem występowania innych chronionych zwierząt bądź śladów ich obecności. Dotyczy to w szczególności nietoperzy i innych ssaków, jak np. wiewiórka, ale także bezkręgowców oraz płazów.

zdjęcie trawnika z drzewami i budynkiem w tle inwentaryzacja przyrodnicza

Przykładowe realizacje

zdjęcie aleja drzew ocena oddziaływania na środowisko

Raport środowiskowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej

Zakończyliśmy prace nad kolejnym dużym projektem dla elektrowni fotowoltaicznej o powierzchni blisko 150 hektarów.
po zielonym polu chodzą sarny inwentaryzacja przyrodniczaKarol Kustusch

Inwentaryzacja przyrodnicza pod budowę rurociągu dla GAZ-SYSTEM S.A.

Zakończyliśmy kolejną usługę realizowaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Badania polegały na inwentaryzacji zasobów przyrodniczych na przebiegu planowanych rurociągów.
zdjęcie rzeka wisła woda piasek fragment nieba z chmurami w oddaleniu kominy inwentaryzacja przyrodniczaKarol Kustusch

Inwentaryzacja przyrodnicza dla PGNiG TERMIKA S.A. Warszawa

Zakończyliśmy kolejną inwentaryzację przyrodniczą. Tym razem pracowaliśmy w granicach warszawskiej doliny Wisły. Prace przebiegały zgodnie z harmonogramem.