Ekspertyza ornitologiczna dla drogi gminnej w miejscowości Krajków

Połączenie drogi gminnej 7KDL do drogi wojewódzkiej nr 395

Ekspertyzę ornitologiczną zlecono w związku z budową drogi gminnej 7KDL z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 395 wraz z jej przebudową w miejscowości Krajków/Wojkowice. Wykonanie ekspertyzy na inwestora, tj. gminę Żórawina, nałożyła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Ekspertyza miała na celu określenie czy wycinka drzew nie spowoduje zniszczenia stanowisk chronionych gatunków ptaków potencjalnie gniazdujących na drzewach i krzewach przeznaczonych do wycinki.

Jak przebiegały prace?

W wyniku inwentaryzacji zieleni obszaru inwestycji wykazano obecność 62 drzew i zakrzaczeń, z których 27 przeznaczonych było do wycinki. Nasza praca polegała na poszukiwaniu gniazd ptaków na drzewach oraz dziupli w pniach. Dodatkowo polegała również na szukaniu śladów obecności ptaków (np. odchodów, piór, śladów żerowania) oraz bezpośredniej obserwacji ptaków.

Jeden rewir szczygła

Na jednym z drzew stwierdziliśmy obecność śpiewającego samca szczygła (Carduelis carduelis). Bez wątpienia zachowanie to sugeruje trwanie lęgu. Wobec tego, wspólnie z inwestorem ustaliliśmy termin wycinki tak, by lęg mógł zostać bez przeszkód zakończony.

zdjęcie drogi w rozbudowie ekspertyza ornitologiczna

Przykładowe realizacje

zdjęcie stropodachu szkoły podstawowejKarol Kustusch

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna szkoły podstawowej w Grudziądzu

Zwierzęta często wykorzystują budynki jako schronienia, wobec czego konieczne było wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej.
zdjęcie budynku Pałac Kazimierzowski rektorat UW opinia ornitologicznaKarol Kustusch

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dla gmachu Pałacu Kazimierzowskiego w Warszawie

Nasza kolejna opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dotyczyła tym razem budynku Pałacu Kazimierzowskiego w Warszawie.
zdjęcie budynek mieszkalny na osiedlu opinia ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna elewacji budynku mieszkalnego

Ekspertyza dotyczyła jednej z elewacji budynku na warszawskim Bemowie. Zlecenie związane było z planowaną termomodernizacją budynku.