Ekspertyza ornitologiczna dla drogi gminnej w miejscowości Krajków

Połączenie drogi gminnej 7KDL do drogi wojewódzkiej nr 395

Ekspertyza ornitologiczna została zlecona w związku z budową drogi gminnej 7KDL z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 395 wraz z jej przebudową w miejscowości Krajków/Wojkowice . Wykonanie ekspertyzy zostało nałożone na inwestora, tj. Gminę Żórawina, przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Celem ekspertyzy było określenie czy wycinka drzew nie spowoduje zniszczenia stanowisk chronionych gatunków ptaków potencjalnie gniazdujących na drzewach i krzewach przeznaczonych do wycinki.

Jak przebiegały prace?

Inwentaryzacja zieleni obszaru inwestycji wykazała obecność 62 drzew i zakrzaczeń, z których 27 przeznaczonych było do wycinki. Nasza praca polegała na poszukiwaniu gniazd ptaków na drzewach oraz dziupli w pniach, szukaniu śladów obecności ptaków (np. odchodów, piór, śladów żerowania) oraz bezpośredniej obserwacji ptaków.

Jeden rewir szczygła

Na jednym z drzew stwierdziliśmy obecność śpiewającego samca szczygła (Carduelis carduelis). Zachowanie to sugeruje trwanie lęgu. Wspólnie z inwestorem ustaliliśmy termin wycinki tak, by lęg mógł zostać bez przeszkód zakończony.

zdjęcie drogi w rozbudowie ekspertyza ornitologiczna

Przykładowe realizacje

zdjęcie budynku Pałac Kazimierzowski rektorat UW opinia ornitologicznaKarol Kustusch

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dla gmachu Pałacu Kazimierzowskiego w Warszawie

Nasza kolejna opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dotyczyła tym razem budynku Pałacu Kazimierzowskiego w Warszawie.
zdjęcie budynek mieszkalny na osiedlu opinia ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna elewacji budynku mieszkalnego

Ekspertyza dotyczyła jednej z elewacji budynku na warszawskim Bemowie. Zlecenie związane było z planowaną termomodernizacją budynku.
zdjęcie budynku wejście do zus ekspertyza ornitologicznaKarol Kustusch

Ekspertyza ornitologiczna dla ZUS Oddział Rzeszów

Ekspertyza ornitologiczna realizowana była na zlecenie wydziału Administracyjno-Gospodarczego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie.