Wycinka drzewa na Wiwulskiego we Wrocławiu

Wycinka ze względów bezpieczeństwa

Topola rosnąca we Wrocławiu była silnie zajęta przez półpasożyta – jemiołę pospolitą Viscum album. Osłabiało to drzewo, wycinka była motywowana względami bezpieczeństwa. Konieczne było przeprowadzenie ekspertyzy ornitologicznej. W trakcie prac odnaleźliśmy gniazdo wron siwych.

Drzewo z gniazdem – dalsze procedury

W tym przypadku dalsza droga to złożenie wniosku o odstępstwa od zapisów w stosunku do chronionych gatunków zwierząt do RDOŚ. W odpowiedzi RDOŚ uzyskano zezwolenie na wycinkę po zakończeniu lęgu wron. Monitorowaliśmy przebieg lęgu, tak by wykonawca nie musiał czekać. Po opuszczeniu gniazda przez młode, przystąpiono do prac.

zdjęcie drzewa w mieście ekspertyza ornitologiczna

Przykładowe realizacje

zdjęcie stropodachu szkoły podstawowejKarol Kustusch

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna szkoły podstawowej w Grudziądzu

Zwierzęta często wykorzystują budynki jako schronienia, wobec czego konieczne było wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej.
zdjęcie budynku Pałac Kazimierzowski rektorat UW opinia ornitologicznaKarol Kustusch

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dla gmachu Pałacu Kazimierzowskiego w Warszawie

Nasza kolejna opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dotyczyła tym razem budynku Pałacu Kazimierzowskiego w Warszawie.
zdjęcie budynek mieszkalny na osiedlu opinia ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna elewacji budynku mieszkalnego

Ekspertyza dotyczyła jednej z elewacji budynku na warszawskim Bemowie. Zlecenie związane było z planowaną termomodernizacją budynku.