Żuraw Grus grus – głosy ptaków

Jesteś tu: Blog -> Głosy ptaków -> Żuraw Grus grus – głosy ptaków

żuraw tokujący na łące

Fot. iStock

Pozostałe głosy ptaków słyszalne na nagraniu:

  • bogatka Parus major (00:00)
  • pierwiosnek Phylloscopus collybita (00:05)
  • krzyżówka Anas platyrhychos (00:08)

Ponadto gatunki słyszalne na dalszym planie, to brzęczka, podczas całego nagrania oraz pojawiająca się od czasu do czasu zięba.

Żuraw – dostojny mieszkaniec mokradeł

Żuraw zasiedla różnego rodzaju tereny podmokłe, włączając w to lasy bagienne (zwłaszcza tzw. olsy) turzycowiska, torfowiska czy inne otwarte mokradła. Dawniej gniazdował głównie w ustronnych i rozległych lasach olszowych, aktualnie obserwuje się stopniowy proces adaptacji do siedlisk antropogenicznych. Coraz częściej zasiedla niewielkie bagienka śródpolne lub mokradła pośród łąk.

Gromkie fanfary

Fanfary żurawia (bo tak określa się głos żurawia w duecie; również klangor, w przypadku pojedynczych ptaków) należą do najbardziej spektakularnych i donośnych głosów wśród krajowych gatunków ptaków. Są one słyszalne z odległości nawet paru, maksymalnie do 3 – 4 kilometrów. Żurawie przystępują do lęgów w marcu i już wtedy rozpoczynają się intensywne nawoływania terytorialnych par.

Duet o wschodzie słońca

Najlepszą porą do prowadzenia nasłuchów duetów żurawi są godziny wczesno-poranne, tuż przed wschodem słońca do 3 godzin po wschodzie. Druga aktywność występuje wieczorem na godzinę przed zmrokiem, ale jest ona już mniej intensywna niż o poranku. Fanfary wydawane przez żurawie w duecie są elementem godowym, wzmacniającym więzi wewnątrz pary. Ponadto informują również sąsiednie pary o swojej obecności i odstraszają potencjalnych konkurentów i intruzów.

Posłuchaj także inne głosy ptaków

zdjęcie sikory bogatki na gałęzi

Głosy ptaków - Bogatka Parus major

Bogatka jest, podobnie jak inne sikory, ptakiem wokalnym i ma do 40 rodzajów zawołań i pieśni. Zawołania są generalnie takie same między płciami, ale samiec jest znacznie aktywniejszy w tym względzie, a samica rzadko nawołuje.
zdjęcie puszczyka siedzącego na gałęzi

Głosy ptaków - Puszczyk Strix aluco

Głos puszczyka, falująco-drżące pohukiwanie, zna chyba każdy z nas. Jest on chętnie wykorzystywany w kinematografii dla podbudowania napięcia niektórych filmowych scen.
ptak samiec zięby siedzi na gałęzi na zielonym tle

Głosy ptaków - Zięba Fringilla coelebs

Repertuar zięby jest stosunkowo bogaty. Śpiew, to dość niezmiennie i niestrudzenie powtarzana, opadająca zwrotka, zakończona wyższym i mocniejszym akcentem.