Puszczyk Strix aluco – głosy ptaków

Jesteś tu: Blog -> Głosy ptaków -> Puszczyk Strix aluco – głosy ptaków

zdjęcie puszczyka siedzącego na gałęzi

Fot. iStock

Spotkasz go w puszczy, parku, a nawet Twoim ogrodzie

Spośród naszych krajowych sów jest najbardziej elastycznym i wszechstronnym gatunkiem. Z tego powodu jest również jedną z najliczniejszych sów. Występuje na terenie całego kraju i zamieszkuje szerokie spektrum siedlisk. Od wnętrza „głuchych” i rozległych puszcz, przez skraje lasów i niewielkie zadrzewienia, po centra miast. To samo dotyczy miejsc gniazdowania. Najczęściej są to dziuple starych drzew, ale potrafi gniazdować również w kamieniołomach czy budynkach, gdzie zajmuje poddasza, kominy lub otwory wentylacyjne. Jak większość sów, puszczyk nie buduje gniazd, a jaja składa bezpośrednio na podłożu swojej niszy gniazdowej, tj. dziupli, szczelinie skalnej czy strychu.

Filmowa kariera puszczyka

Głos puszczyka, falująco-drżące pohukiwanie, zna chyba każdy z nas. Jest on chętnie wykorzystywany w kinematografii dla podbudowania napięcia niektórych filmowych scen (nagranie nr 1 oraz 3). Istnieje szereg wariacji tego głosu. Pełna, „klasyczna” fraza zaczyna się bardzo krótkim, wstępnym „pu” i kończy wydłużonym, opadającym i często falująco-drżącym „huuu”. Uproszczona wersja składa się jedynie z długiego „huuu”. Niekiedy głos ten przyjmuje postać modulowanego, cichego kwilenia.

Kiedy najlepiej nasłuchiwać puszczyka?

Opisany wyżej głos puszczyka jest pieśnią wydawaną przez samce tego gatunku. Aktywność głosową wykazują również samice. Ich głos jest już jednak mniej przyjemny dla ucha, gdyż przyjmuje postać płaczliwego zawodzenia (nagranie nr 2 oraz 3). Puszczyki przystępują do lęgów bardzo wcześnie. Dlatego najlepszym okresem aby usłyszeć tę sowę jest wczesna wiosna, koniec lutego i początek marca, kiedy to wykazują największą aktywność głosową.

Posłuchaj także inne głosy ptaków

zdjęcie sikory bogatki na gałęzi

Głosy ptaków - Bogatka Parus major

Bogatka jest, podobnie jak inne sikory, ptakiem wokalnym i ma do 40 rodzajów zawołań i pieśni. Zawołania są generalnie takie same między płciami, ale samiec jest znacznie aktywniejszy w tym względzie, a samica rzadko nawołuje.
zdjęcie puszczyka siedzącego na gałęzi

Głosy ptaków - Puszczyk Strix aluco

Głos puszczyka, falująco-drżące pohukiwanie, zna chyba każdy z nas. Jest on chętnie wykorzystywany w kinematografii dla podbudowania napięcia niektórych filmowych scen.
ptak samiec zięby siedzi na gałęzi na zielonym tle

Głosy ptaków - Zięba Fringilla coelebs

Repertuar zięby jest stosunkowo bogaty. Śpiew, to dość niezmiennie i niestrudzenie powtarzana, opadająca zwrotka, zakończona wyższym i mocniejszym akcentem.