Gazociąg Polska-Litwa – nasz raport OOŚ dla inwestycji kluczowej w skali Europy

Pragniemy poinformować, że zakończyliśmy prace nad oceną oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą, relacji Polska-Litwa. Udział naszego zespołu w opracowaniu dotyczył analizy oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze. Analiza poprzedzona była całoroczną inwentaryzacją przyrodniczą wzdłuż całego gazociągu wykonaną również przez naszych ekspertów przyrodników.

Raport OOŚ przekazany do RDOŚ

Raport uzyskał pozytywną opinię i został odebrany przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Tym samym zakończyliśmy kolejny etap na drodze zmierzającej do uzyskania decyzji środowiskowej  dla przedsięwzięcia. Raport OOŚ, którego jesteśmy współautorami zostanie przekazany do RDOŚ celem zaopiniowania i uzyskania decyzji środowiskowej.

Przedsięwzięcie priorytetowe

Gazociąg o łącznej długości 534 km (348 km na terenie Polski) jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć zabezpieczających dostawy gazu w regionie Morza Bałtyckiego, zapewniając bezpieczeństwo energetyczne państw bałtyckich, jak i całej Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie zostało uznane przez Komisję Europejską jako jeden z kluczowych projektów w zakresie infrastruktury o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego UE w perspektywie krótko- i średnioterminowej.

Potrzebujesz profesjonalnej oceny oddziaływania na środowisko dla swojej inwestycji? Wykonamy ją dla ciebie.

dokumentacja środowiskowa ocena oddziaływania na środowisko