Inwentaryzacja przyrodnicza dla PGNiG GAZOPROJEKT

Inwentaryzacja przyrodnicza całoroczna

Zakończyliśmy prace związane z realizacją zamówienia pn. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza dla zadania pn.: „Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla budowy rurociągów pomiędzy infrastrukturą IKS „Solino” S.A. oraz projektów modernizacji istniejących rurociągów”. Prace realizowane były na zamówienie PGNIG GAZPROJEKT S.A. we Wrocławiu i trwały od jesieni 2017 roku do jesieni 2018 roku.

Analiza obejmowała wszystkie grupy roślin i zwierząt

Badaniami objęto cenne i chronione gatunki roślin, grzybów i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze. Prace obejmowały wyznaczenie obszaru inwentaryzacji na podstawie przeprowadzonej wstępnej wizji lokalnej, zapoznanie się z dostępną literaturą dotyczącą omawianego terenu oraz inwentaryzację zasadniczą, polegającą na zebraniu obserwacji w terenie.

Badania przyrodnicze jako część składowa oceny oddziaływania na środowisko

Charakterystyka przyrodnicza terenu jest częścią składową większości raportów oddziaływania na środowisko. Zlecana jest najczęściej przed realizacją różnych inwestycji budowlanych. Zadaniem takiej dokumentacji jest określenie potencjalnie cennych elementów przyrodniczych, występujących zarówno na terenie, jak i w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia, a w dalszej kolejności wskazanie działań minimalizujących lub kompensujących.