Gazociągi, rurociągi

Jakie dokumenty środowiskowe?

Budowa gazociągów podobnie jak inne inwestycje liniowe zaliczana jest do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W tym przypadku zwykle nieodzowna będzie ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ). Oddziaływanie gazociągów na etapie eksploatacji zwykle jest marginalne (są ukryte pod ziemią), jednak na etapie realizacji silnie zmieniają środowisko przyrodnicze.

Jak możemy pomóc?

Posiadamy duże doświadczenie przy projektach gazowych. Zrealizowaliśmy min. inwentaryzację przyrodniczą i waloryzację dla największego tego typu projektu w Polsce, pn: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Polska – Litwa. Zapewniamy również pełną obsługę środowiskową w zakresie raportów środowiskowych (OOŚ), jak i nadzorów przyrodniczych.

zdjęcie budowa rurociągu inwentaryzacja przyrodnicza

Przykładowe realizacje

zdjęcie budowa rurociągu inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza – gazociąg Polska – Litwa

Pragniemy poinformować, iż zakończyliśmy kolejny etap inwentaryzacji przyrodniczej w ramach połączenia systemów przesyłowych Polski i Litwy.
zdjęcie podmokłej łąki na skraju lasu inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza dla GAZ-SYSTEM S.A.

Już po raz drugi nawiązaliśmy współpracę z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Również i tym razem przedmiotem zamówienia jest inwentaryzacja przyrodnicza. Będzie załącznikiem raportu oddziaływania na środowisko dla projektowanego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej.
dokumentacja środowiskowa ocena oddziaływania na środowisko

Gazociąg Polska-Litwa - nasz raport OOŚ dla inwestycji kluczowej w skali Europy

Pragniemy poinformować, że zakończyliśmy prace nad raportem oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą, relacji Polska-Litwa.