Inwentaryzacja przyrodnicza dla GAZ-SYSTEM S.A.

Już po raz drugi nawiązaliśmy współpracę z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Również i tym razem przedmiotem zamówienia jest inwentaryzacja przyrodnicza. Będzie załącznikiem raportu z oceny oddziaływania na środowisko dla projektowanego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej.

Badania przyrodnicze potrwają cały rok i obejmą wszystkie grupy taksonomiczne

Inwentaryzacja przyrodnicza rozpoczęła się w marcu i potrwa 12 miesięcy. Obejmie zatem wszystkie pory roku i okresy fenologiczne. Obserwacjom poddane zostaną wszystkie grupy zwierząt w okresie rozrodu i migracji oraz na zimowiskach. Badania prowadzone są na całym odcinku planowanego gazociągu o długości ponad 170 km wraz z wariantami. Prace prowadzone będą w buforze po 500 metrów na stronę.

Inwestycja priorytetowa w skali całej Unii Europejskiej

Projekt gazociągu jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć zabezpieczających dostawy gazu w regionie Morza Bałtyckiego. Zapewni bezpieczeństwo energetyczne zarówno państw bałtyckich, jak i całej Unii Europejskiej. Gazociąg Polska-Litwa nie będzie ostatnią wielkoskalową inwestycją tego typu. Planowane do realizacji są kolejne projekty mające na celu rozbudowę krajowej sieci gazociągów przesyłowych. Liczymy, że wdrożenie przynajmniej części z nich odbędzie się przy czynnym udziale naszego zespołu.

Jeśli potrzebujesz decyzji środowiskowej dla swojej inwestycji, skontaktuj się z naszą firmą, mailowo lub telefonicznie.

zdjęcie podmokłej łąki na skraju lasu inwentaryzacja przyrodnicza