Inwentaryzacja przyrodnicza – gazociąg Polska – Litwa

Pragniemy poinformować, iż zakończyliśmy kolejny etap inwentaryzacji przyrodniczej w ramach połączenia systemów przesyłowych Polski i Litwy.  „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na odcinku: gazociąg DN 700 łączący Węzeł i Tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rembelszczyzna – granica RP-LT (Polska – Litwa)”.

Inwentaryzacja przyrodnicza w cyklu całorocznym

Tradycyjnie, inwentaryzacja przyrodnicza polegała na zidentyfikowaniu cennych i chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz grzybów. Prace trwały okrągły rok i objęły łącznie pas terenu o powierzchni 150 km2. W badaniach wzięli udział specjaliści z zakresu m.in.: lichenologii, botaniki i fitosocjologii, entomologii i herpetologii, ornitologii i teriologii oraz chiropterologii.

Opracowanie dokumentacji OOŚ

Przebieg gazociągu został dobrze zaplanowany już na wstępnym etapie trasowania. Nie wymagał wielu zmian w kontekście elementów przyrodniczych wykrytych podczas inwentaryzacji przyrodniczej. Inwentaryzacja przyrodnicza stanowi załącznik do raportu oddziaływania na środowisko. Kolejnym etapem prac będzie opracowanie pełnej dokumentacji OOŚ. Dokumentacja posłuży uzyskaniu decyzji środowiskowej i warunków jakie należy spełnić podczas budowy gazociągu.

zdjęcie budowa rurociągu inwentaryzacja przyrodnicza