Monitoring przyrodniczy śmiertelności ptaków na drodze ekspresowej nr 5

Co robimy?

W marcu 2019 wygraliśmy przetarg na monitoring przyrodniczy śmiertelności ptaków wzdłuż drogi S5 na odcinku od węzła Wrocław-Północ do granicy województwa dolnośląskiego. W ramach prac od marca do października co 10 dni monitorujemy około 25 km trasy, poszukując ofiar kolizji z samochodami. Przy tym badania zaplanowano na 4 lata.

Przebieg prac

W trakcie monitoringu przyrodniczego poruszamy się z niewielką prędkością po pasie awaryjnym szukając ofiar kolizji. Wszelkie stwierdzenia są dokumentowane, a po zakończeniu prac będą opracowywane w rocznym raporcie.

Wyniki monitoringu przyrodniczego

W trakcie każdej z kontroli odnaleźliśmy przynajmniej 1 ofiarę kolizji, ale były kontrole gdy ofiar było kilkanaście. Dominują gatunki związane z otwartym krajobrazem rolniczym, który ma największy udział w badanym odcinku. Jednakże stwierdziliśmy również dość nieoczekiwane gatunki, jak zimorodek (Alcedo atthis) oraz brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos).

zdjęcie pobocza drogi monitoring przyrodniczy

Przykładowe realizacje

zdjęcie pobocza drogi monitoring przyrodniczy

Monitoring przyrodniczy śmiertelności ptaków na drodze ekspresowej nr 5

W marcu 2019 wygraliśmy przetarg na monitoring przyrodniczy śmiertelności ptaków wzdłuż drogi S5.
zdjęcie torów kolejowychArkadiusz Gorczewski

Monitoring przyrodniczy linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław granica woj. dolnośląskiego

Badania terenowe polegają tym razem min. na monitorowaniu wykorzystywania przejść dla zwierząt.
zdjęcie rzeki w górach monitoring przyrodniczy

Monitoring przyrodniczy dla linii kolejowej nr 311 Szklarska Poręba – Granica Państwa

Badania prowadzone były w związku z zamówieniem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.