Monitoring przyrodniczy dla linii kolejowej nr 311 Szklarska Poręba – Granica Państwa

Pragniemy poinformować, iż zakończyliśmy kolejny duży projekt. Badania prowadzone były w związku z zamówieniem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Monitoring przyrodniczy dotyczył wydry Lutra lutra i cietrzewia Lyrurus tetrix wzdłuż linii kolejowej nr 311 Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa i jej otoczenia.

Rekonstrukcja linii kolejowej

Przeprowadzenie tytułowych badań wynikało z decyzji Burmistrza Szklarskiej Poręby o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rekonstrukcja linii kolejowej nr 311 Szklarska Poręba Górna – Jakuszyce – Granica Państwa”.

Teren badań

Teren górzysty na wysokości od około 600 do 900 m n. p. m. w większości pokryty lasami iglastymi (świerk z domieszką modrzewia europejskiego) obejmujący dolinę rzeki Kamiennej w górnym jej biegu. Drugą pod względem wielkości rzeką jest Kamieńczyk. Teren badań obejmował również zabudowania miejskie Szklarskiej Poręby oraz Jakuszyc połączone ze sobą linią kolejową nr 311 oraz drogą krajową nr 3.

Monitoring przyrodniczy – metodyka

Zgodnie z założoną metodyką wiosną i jesienią od jesieni 2011 do końca 2014 roku wykonano po dwie kontrole terenowe w odstępach co najmniej trzydziestodniowych. Aby uniknąć potencjalnego dublowania śladów bytności wydry (tropy, odchody) usuwano je tuż po ich stwierdzeniu. Badania cietrzewia koncentrowały się na identyfikowaniu tokowisk i liczeniu tokujących ptaków.

Wyniki

Wyniki przedmiotowych badań świadczą o stałej, aczkolwiek nieregularnej obecności wydry w obrębie terenu badań. Stwierdzono kilka tokowisk cietrzewia.

zdjęcie rzeki w górach monitoring przyrodniczy

Przykładowe realizacje

ortofotomapa hala magazynowa wraz z otoczeniem

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) Toruń – hala magazynowo-produkcyjna

Planowany budynek wybudowany zostanie tradycyjną metodą z użyciem nowoczesnych maszyn i materiałów. Szkielet budowli o układzie stropów krzyżowo-zbrojnych, zostanie oparty na słupach oraz podciągach.
zdjęcie lasku brzozowego pośród pól

Karta informacyjna przedsięwzięcia - zmiana lasu na użytek rolny

Sporządziliśmy kolejną dokumentację (karta informacyjna przedsięwzięcia) dotyczącą przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny. Przedsięwzięcie będzie polegało na wycinaniu samosiejek i zakrzaczeń oraz drzew na części działki. Zabieg ma na celu uporządkowanie terenu oraz uzyskanie ternu pod budowę budynku.
zdjęcie rzędów paneli fotowoltaicznych na trawie

Ocena oddziaływania na środowisko dla farmy fotowoltaicznej

Wykonaliśmy kolejną dokumentację środowiskową dla elektrowni fotowoltaicznej. Tym razem ocena oddziaływania na środowisko (raport OOŚ) dotyczyła farmy fotowoltaicznej w województwie dolnośląskim