Monitoring przyrodniczy dla linii kolejowej nr 311 Szklarska Poręba – Granica Państwa

Pragniemy poinformować, iż zakończyliśmy kolejny duży projekt. Badania prowadzone były w związku z zamówieniem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Monitoring przyrodniczy dotyczył wydry Lutra lutra i cietrzewia Lyrurus tetrix wzdłuż linii kolejowej nr 311 Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa i jej otoczenia.

Rekonstrukcja linii kolejowej

Przeprowadzenie tytułowych badań wynikało z decyzji Burmistrza Szklarskiej Poręby o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rekonstrukcja linii kolejowej nr 311 Szklarska Poręba Górna – Jakuszyce – Granica Państwa”. Inwestycje takie jak ta również bardzo często wymagają wykonania oceny oddziaływania na środowisko.

Teren badań

Teren górzysty na wysokości od około 600 do 900 m n. p. m. w większości pokryty lasami iglastymi (świerk z domieszką modrzewia europejskiego) obejmujący dolinę rzeki Kamiennej w górnym jej biegu. Drugą pod względem wielkości rzeką jest Kamieńczyk. Teren badań obejmował również zabudowania miejskie Szklarskiej Poręby oraz Jakuszyc połączone ze sobą linią kolejową nr 311 oraz drogą krajową nr 3.

Monitoring przyrodniczy – metodyka

Zgodnie z założoną metodyką, wiosną i jesienią od jesieni 2011 do końca 2014 roku wykonano po dwie kontrole terenowe w odstępach co najmniej trzydziestodniowych. Aby uniknąć potencjalnego dublowania śladów bytności wydry (tropy, odchody) usuwano je tuż po ich stwierdzeniu. Badania cietrzewia koncentrowały się na identyfikowaniu tokowisk i liczeniu tokujących ptaków.

Wyniki

Wyniki przedmiotowych badań świadczą o stałej, aczkolwiek nieregularnej obecności wydry w obrębie terenu badań. Stwierdzono kilka tokowisk cietrzewia.

Oprócz monitoringu przyrodniczego, tego typu inwestycje mogą wymagać również decyzji środowiskowej. Jeśli potrzebujesz jej dla swoich prac, skontaktuj się z nami.

zdjęcie rzeki w górach monitoring przyrodniczy

Przykładowe realizacje

mapa topograficzna z granicami inwestycjiJoanna Witowska

Raport OOŚ dla parkingu stacji metra Bródno

Wykonaliśmy raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu P+R metro Bródno w dzielnicy Targówek m.st. Warszawa. Części składowe raportu stanowiły m.in. analiza akustyczna oraz oszacowanie emisji zanieczyszczeń do powietrza.
mapa prognozowania hałasu przemysłowegoAvesnature

Analiza akustyczna dla farmy fotowoltaicznej

Zakończyliśmy sporządzanie raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy elektrycznej do 4 MW położonej w gmine Sianów. Jeden z załączników do raportu stanowiło prognozowanie emisji hałasu do środowiska.
mapa z wyróżnionymi kilkoma kolorami siedliskamiJoanna Witowska

Ocena bioróżnorodności i identyfikacja terenów o wysokiej wartości ekologicznej

Sporządziliśmy dwa raporty na zlecenie Veolia Energia Łódź S.A. Celem pierwszego opracowania była ocena stanu bioróżnorodności w ramach waloryzacji przyrodniczej oraz przygotowanie planu działań w zakresie poprawy stanu bioróżnorodności na terenie elektrociepłowni.