Głosy ptaków

zdjęcie sikory bogatki na gałęzi

Głosy ptaków - Bogatka Parus major

Bogatka jest, podobnie jak inne sikory, ptakiem wokalnym i ma do 40 rodzajów zawołań i pieśni. Zawołania są generalnie takie same między płciami, ale samiec jest znacznie aktywniejszy w tym względzie, a samica rzadko nawołuje.
zdjęcie puszczyka siedzącego na gałęzi

Głosy ptaków - Puszczyk Strix aluco

Głos puszczyka, falująco-drżące pohukiwanie, zna chyba każdy z nas. Jest on chętnie wykorzystywany w kinematografii dla podbudowania napięcia niektórych filmowych scen.
ptak samiec zięby siedzi na gałęzi na zielonym tle

Głosy ptaków - Zięba Fringilla coelebs

Repertuar zięby jest stosunkowo bogaty. Śpiew, to dość niezmiennie i niestrudzenie powtarzana, opadająca zwrotka, zakończona wyższym i mocniejszym akcentem.
Strzyżyk śpiewa z zadartym ogonem.

Głosy ptaków - Strzyżyk Troglodytes troglodytes

Strzyżyk zasiedla różnego rodzaju lasy oraz tereny zadrzewione czy krzewiaste, zawsze jednak z gęstym podszytem. Często w sąsiedztwie wykrotów, stert gałęzi czy gąszczu jeżyn, malin itp., pośród których przemyka niezauważenie niczym mysz.
żuraw tokujący na łące

Głosy ptaków - Żuraw Grus Grus

Fanfary żurawia (bo tak określa się głos żurawia w duecie) należą do najbardziej spektakularnych i donośnych głosów wśród krajowych gatunków ptaków.
lelek siedziący na suchej gałęzi

Głosy ptaków - Lelek Caprimulgus europaeus

Pieśń lelka należy do jednych z najbardziej niezwykłych dźwięków wydawanych przez ptaki. Bardziej przywodzi na myśl pracujące gdzieś w oddali na wysokich obrotach urządzenie aniżeli głosy ptaków.
krętogłow na czubku suchego konara

Głosy ptaków - Krętogłów Jynx torquilla

Szczególną cechą krętogłowa jest jego osobliwe zachowanie, które ujawnia w sytuacji zagrożenia. Zwyczaj ten znajduje zresztą swoje odzwierciedlenie w krajowej nazwie tego gatunku.
śpiewający słowik szary

Głosy ptaków - Słowik szary Luscinia luscinia

Śpiew słowika szarego należy do najbardziej donośnych i efektownych pieśni spośród naszych krajowych gatunków ptaków.