Poradniki

Karol Kustusch

Inwentaryzacja przyrodnicza gminy

/
Inwentaryzacja przyrodnicza to opis i charakterystyka elementów przyrodniczych danego obszaru. Dotyczy zarówno przyrody ożywionej, jak i komponentów abiotycznych czyli przyrody nieożywionej.
zdjęcie starych drzew w lesie inwentaryzacja przyrodniczaKarol Kustusch

Inwentaryzacja przyrodnicza - najczęściej zadawane pytania

/
Zakres kompleksowej inwentaryzacji przyrodniczej obejmuje cały szereg grup taksonomicznych roślin i zwierząt. Są to między innymi grzyby i porosty, rośliny, bezkręgowce, ryby i minogi, płazy i gady oraz ptaki i ssaki.
gniazdo ptaka na drzewie opinia ornitologicznaKarol Kustusch

Znalazłeś ptasie gniazdo na budynku lub drzewie? Co dalej?

/
Mimo, że spędzamy w naszej domowym ognisku blisko połowę naszego życia, to często nie zdajemy sobie sprawy, że dzielimy naszą domową przestrzeń z innymi, mniej lub bardziej skrytymi lokatorami. Są nimi najczęściej różnorodne gatunki ptaków lub nietoperze. Sąsiedztwo takie najczęściej nie jest kłopotliwe, zwłaszcza, że zwykle niedostrzegalne.
zdjęcie budynku termomodernizacja ekspertyza ornitologiczna

Termomodernizacja a ptaki w budynkach

/
Czerwiec to gorący okres pod wieloma względami. Warunki termiczne i pogodowe sprzyjają wszelkiego rodzaju remontom, pracom budowlanym i modernizacyjnym. W tym czasie trwa również w najlepsze okres lęgowy ptaków. Pierwsze lęgi już zakończone, podloty opuściły gniazda, a wiele gatunków ptaków przystępuję do powtórnych lęgów.

Inwentaryzacja przyrodnicza a ekspertyza przyrodnicza

/
Tak jak wiele innych dziedzin, również branża środowiskowa, operuje unikalną i specyficzną terminologią, która dla osób postronnych może być dość zawiła, a subtelne różnice w nazewnictwie trudne do uchwycenia.
zdjęcie kwiatu firletka poszarpana inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza – kilka spostrzeżeń

/
Inwentaryzacja przyrodnicza jest często jednym z ważniejszych elementów dokumentu określanego jako raport oddziaływania na środowisko (raport OOŚ).
stos dokumentów na biurku ocena oddziaływania na środowisko

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia - stan prawny po 1 stycznia 2017 r.

/
Karta Informacyjna Przedsięwzięcia powinna zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu.
zdjęcie alei drzew z wyciętymi drzewami w trakcie prowadzenia nadzoru ornitologicznego

Ponownie na temat regulacji prawnych w zakresie wycinki drzew

/
Ze względu na wciąż pojawiające się zapytania w zakresie zgodnego z prawem postępowania przy wycince drzew postanowiliśmy podsumować w jednym miejscu obowiązujące na dzień dzisiejszy wytyczne oraz procedurę z tym związaną. Najważniejszą zmianą względem wcześniej obowiązujących przepisów jest możliwość wycinki drzew bez zezwolenia na działkach, których właścicielami są osoby fizyczne, a wycinka nie jest związana z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.
dokumentacja środowiskowa ocena oddziaływania na środowisko

Zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie i OOŚ

/
Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie ma wdrożyć do polskich przepisów prawo UE i ułatwić proces inwestycyjny.