Ocena śladu ekologicznego i wpływ na bioróżnorodność

Czym jest ślad ekologiczny?

Ślad ekologiczny jest miarą określającą stopień wykorzystania zasobów środowiska naturalnego do utrzymania określonego stylu życia lub sposobu funkcjonowania. Stosowany jest w odniesieniu do oceny poszczególnych osób, społeczeństw, krajów lub rozwiązań technologicznych, infrastrukturalnych czy przemysłowych. Zasobami naturalnymi są m. in. woda, drewno, gleba, paliwa kopalne oraz fauna i flora, określana mianem bioróżnorodności.

Bioróżnorodność, inaczej różnorodność biologiczna

Termin bioróżnorodność (od „różnorodność biologiczna”) odnosi się do bogactwa form życia na ziemi we wszelkich jego przejawach i na wszystkich poziomach. Od genów, przez gatunki, po ekosystemy. Nie odnosi się wyłącznie do gatunków rzadkich czy zagrożonych, ale obejmuje każdą formę życia, od człowieka, po mikroorganizmy, takie jak bakterie czy grzyby.

Co zyskujemy chroniąc bioróżnorodność?

Różnorodność biologiczna wzmacnia potencjał środowiska przyrodniczego w obszarze świadczenia usług ekosystemów, z których czerpiemy takie korzyści jak np. czysta woda, zapylanie roślin, zapobieganie erozji. Głównymi beneficjentami usług ekosystemów są takie sektory jak leśnictwo, rybołówstwo, rolnictwo, turystyka czy przemysł medyczny.

Bioróżnorodność a przemysł

Minimalizowanie szkód środowiskowych jest zatem fundamentalnym wymogiem dla zrównoważonego funkcjonowania każdego sektora przemysłu. Realnym skutkiem właściwego zarządzania bioróżnorodnością może być ograniczenie kosztów, ponieważ usługi świadczone przez środowisko są zwyczajowo bardziej wydajne i ekonomiczne od infrastruktury przemysłowej. Ponadto, firmy, które ograniczają swój ślad ekologiczny, cieszą się większym prestiżem i zaufaniem społecznym.

Kierunkowy plan dla bioróżnorodności

W dobie obserwowanych, niekorzystnych zmian klimatycznych i środowiskowych, wzrasta świadomość wśród firm o konieczności wdrażania planów dla bioróżnorodności, jako elementu odpowiedzialnego i aktywnego zarządzania ryzykiem. Jeżeli poszukujesz wsparcia i wskazówek w zakresie efektywnej implementacji działań przyjaznych różnorodności biologicznej w Twoim zakładzie i okolicy, napisz do nas lub zadzwoń. Opracujemy kierunkowy plan dla bioróżnorodności dobrany do potrzeb Twojej działalności, zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej. Zapoznaj się z naszą ofertą.

zdjęcie pierwotnego lasu liściastego z martwymi drzewami

Przykładowe realizacje

zdjęcie łąki i lasu, dwa wysokie kominy na drugim planie na tle niebieskiego nieba

Ocena śladu ekologicznego dla Veolia Energia Łódź S.A.

Wykonaliśmy opracowanie polegające na ocenie śladu ekologicznego oraz wpływu na bioróżnorodność oraz przygotowanie planu działań w zakresie poprawy stanu bioróżnorodności dla elektrociepłowni Veolia Energia Łódź S.A.
zdjęcie aleja drzew ocena oddziaływania na środowisko

Raport środowiskowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej

Zakończyliśmy prace nad kolejnym dużym projektem dla elektrowni fotowoltaicznej o powierzchni blisko 150 hektarów.
po zielonym polu chodzą sarny inwentaryzacja przyrodniczaKarol Kustusch

Inwentaryzacja przyrodnicza pod budowę rurociągu dla GAZ-SYSTEM S.A.

Zakończyliśmy kolejną usługę realizowaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Badania polegały na inwentaryzacji zasobów przyrodniczych na przebiegu planowanych rurociągów.