Poradniki

inwentaryzacja dendrologicznaKarol Kustusch

Inwentaryzacja zieleni | Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja zieleni jest często jednym z elementów którego wykonanie jest niezbędne do uzyskania odpowiednich pozwoleń na realizację inwestycji.
stos dokumentów na biurku ocena oddziaływania na środowisko

Raport środowiskowy (OOŚ) - najczęściej zadawane pytania

Potrzeba wykonania Oceny środowiskowej wynika z zapisów ustawy, jednak obowiązek jej sporządzenia może być również nałożony przez ograny administracji publicznej. 
roboty dogowe budowa czerniakowskiej bis nadzór przyrodniczy

Nadzór przyrodniczy - najczęściej zadawane pytania

Nadzór przyrodniczy obejmuje szerokie spektrum działań prowadzonych na etapie realizacji przedsięwzięcia, indywidualnie dostosowanych do jego specyfiki.
zdjęcie tory fotopułapka na słupie monitoring przyrodniczy

Czym jest monitoring przyrodniczy?

Pojęcie „monitoring przyrodniczy” jest dość precyzyjne. Jest to zespół działań  mający na celu określenie stanu badanych elementów przyrodniczych bądź całości ekosystemów oraz określenie zmian tam zachodzących.
zdjęcie gołębi na dachu jeden gołąb w locie

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna - najczęściej zadawane pytania

/
Opinia ornitologiczna, znana również jako ekspertyza ornitologiczna jest dokumentem stwierdzającym lub wykluczającym obecność ptaków lub ich siedlisk.
gołąb w locie na tle dachuKarol Kustusch

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna w praktyce – część 2

/
Inwentaryzacje przyrodnicze budynków na potrzeby termomodernizacji należy wykonać z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. przed przystąpieniem inwestora do prac.
dokumentacja środowiskowa ocena oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania na środowisko - zmiany c.d.

/
Kontynuujemy temat nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
stos dokumentów na biurku ocena oddziaływania na środowisko

Inwentaryzacja przyrodnicza - przykładowe opracowanie

/
Prezentujemy przykładową dokumentację przedstawiającą inwentaryzację przyrodniczą dla hipotetycznej inwestycji.
gołąb w locie na tle dachuKarol Kustusch

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna w praktyce – część 1

/
Inwentaryzacje przyrodnicze budynków na potrzeby termomodernizacji należy wykonać z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. przed przystąpieniem inwestora do prac.