Ślad ekologiczny – co to jest, w jakim celu się go ocenia?

Każda działalność człowieka zostawia na ziemi nieodwracalne ślady. Każdy z nich w mniejszym lub większym stopniu oddziałuje na środowisko naturalne. Wpływy te fachowo określane są jako ślad ekologiczny. Czym dokładnie jest indywidualny ślad ekologiczny? Jak go obliczyć? W jakim celu wykonuje się ocenę śladu ekologicznego? Jak zmniejszyć ślad ekologiczny? Wszystkiego dowiesz się z poniższego tekstu.

Ekologiczny odcisk stopy – czym jest ślad ekologiczny?

Definicja śladu ekologicznego to miara wpływu człowieka na środowisko naturalne, uwzględniająca zużycie zasobów naturalnych i emisję substancji szkodliwych do atmosfery, gleby i wód. 

Ślad ekologiczny jest wyrażony w hektarach lądu i wody potrzebnych do zaspokojenia potrzeb i absorpcji odpadów wytworzonych przez jednostkę (np. człowieka, kraju, społeczeństwa). Obejmuje on zużycie zasobów ziemi takich jak woda, paliwa kopalne, gleba i powierzchnia leśna. Obejmuje także emisję gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla czy metan.

Ocena śladu ekologicznego pomaga przeanalizować, jakie działania człowieka wpływają negatywnie na środowisko naturalne i jakie zmiany należy wprowadzić, aby zmniejszyć nasz wpływ na planetę. Pojęcie śladu ekologicznego łączy w sobie zarówno ślad wodny jak i ślad węglowy.

Jak obliczyć swój ślad ekologiczny?

Obliczanie śladu ekologicznego jest prostą czynnością, w której pomóc może kalkulator śladu ekologicznego, który bez problemu znajdziesz na wielu portalach internetowych. Obliczając indywidualne wykorzystanie zasobów planety, należy przede wszystkim wziąć pod uwagę:

  • zużycie wody
  • stopień zużycia energii cieplnej i elektrycznej
  • ilość produkowanych odpadów
  • zużycie naturalnych zasobów planety

Jako ciekawostkę warto podać, że Unii Europejskiej ślad ekologiczny wynosi 4,7 gha gdzie w polsce narodowy ślad ekologiczny to 4,3 gha. Jednostką śladu ekologicznego jest gha, czyli „globalne hektary”.

W jaki sposób można zmniejszyć swój ślad ekologiczny?

Ślad ekologiczny mieszkańca dotyczy każdego z nas. W celu zadbania o naszą planetę warto więc zadbać o zmianę stylu życia. Zrównoważony ślad ekologiczny można osiągnąć m.in.:

  • ograniczenie zużycia energii elektrycznej,
  • zrezygnowanie z materiałów niebiodegradowalnych oraz przestawienie się na produkty ekologiczne,
  • ograniczenie emisji dwutlenku węgla,
  • ogranicz zużycie wody,
  • postaw na odnawialne źródła energii.

Ogólnie każda codzienna czynność ma wpływ na wzrost długu ekologicznego względem planety ziemi. Dlatego właśnie ograniczenie śladu ekologicznego ma kluczowy wpływ na zmniejszenie degradacji środowiska oraz zachowanie zasobów naturalnych ziemi. Przestaw się na ekologiczny styl życia i zadbaj o przyszłość naszej planety.

Ocena śladu ekologicznego w kontekście różnych inwestycji

Wielkość śladu ekologicznego można oceniać zarówno w kontekście pojedynczych osób jak i nawet całych krajów. Najczęściej jednak analiza śladu ekologicznego dotyczy szeroko pojętych zakładów przemysłowych lub energetycznych. 

Ocena śladu ekologicznego poszczególnych firm pozwala określić im własne zapotrzebowanie na zasoby naturalne biosfery. Dodatkowo pozwala na podjęcie działań, których celem jest jego zmniejszenie. Największy ślad węglowy wytwarzają takie miejsca jak elektrociepłownie, elektrownie, kopalnie, oczyszczalnie ścieków czy fabryki.

Czym jest ślad ekologiczny – podsumowanie

Określając ślad ekologiczny przeciętnego człowieka lub przedsiębiorstwa, można poznać jego wpływ na zużywanie zasobów ziemi. Wiedza ta pozwala wprowadzić zrównoważony styl życia lub w przypadku firm przeanalizować proces działalności i wprowadzić zmiany mające na celu zmniejszyć ślad środowiskowy. Zdolności planety ziemi do regeneracji zasobów są bardzo ograniczone, a ilość zasobów maleje z roku na rok, dlatego kluczowe jest podjęcie konkretnych działań.

Pomóc w tym może kompleksowa ocena śladu ekologicznego, której wykonanie możesz zlecić naszym fachowcom. Zapraszamy do kontaktu!

ślad ekologiczny co to jest

Przykładowe realizacje

zdjęcie łąki i lasu, dwa wysokie kominy na drugim planie na tle niebieskiego nieba

Ocena śladu ekologicznego dla Veolia Energia Łódź S.A.

Wykonaliśmy opracowanie polegające na ocenie śladu ekologicznego oraz wpływu na bioróżnorodność oraz przygotowanie planu działań w zakresie poprawy stanu bioróżnorodności dla elektrociepłowni Veolia Energia Łódź S.A.
zdjęcie aleja drzew ocena oddziaływania na środowisko

Raport środowiskowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej

Zakończyliśmy prace nad kolejnym dużym projektem dla elektrowni fotowoltaicznej o powierzchni blisko 150 hektarów.
po zielonym polu chodzą sarny inwentaryzacja przyrodniczaKarol Kustusch

Inwentaryzacja przyrodnicza pod budowę rurociągu dla GAZ-SYSTEM S.A.

Zakończyliśmy kolejną usługę realizowaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Badania polegały na inwentaryzacji zasobów przyrodniczych na przebiegu planowanych rurociągów.